Android iç bölüm tablosunu nasıl görüntüleyebilirim?


Yanıtlar:


11

İstediğin inanıyorum: cat /proc/mtd.

Ayrıca kullanışlı: mount.


5
cat /proc/partitionstüm bölümlerin bir listesini de gösterir. Bence mountkorelasyon kurar cat /proc/mounts. Ah, güzel 'ol/proc
Ehtesh Choudhury

tek elde dev: size erasesize nameettiğim şey su olup olmadığım. android.stackexchange.com/q/53225/693
endolith

6
/proc/mtd/proc/partitionsolması gereken tüm cihazlarda mevcut değildir .
Izzy

26

Genellikle aşağıdaki 4 komutun bir kombinasyonunu kullanır ve bunları ilişkilendiririm, çünkü bu komutların her biri ihtiyaç duyulabilecek bilgilerin bir parçasını verir.

özetle:

 1. Kullanımı df, aşağıda gösterildiği gibi dosya sistemi yol takma adını ve boyut bilgisini listeler (toplam boyut, kullanılan, serbest ve blok boyutu)

  • Örnek çıktı:

   root@ks01lte:/sdcard # df
   df
   Filesystem                Size   Used   Free  Blksize
   /dev                  910.0M  92.0K  909.9M   4.0K
   /firmware                64.0M   8.7M  55.2M   16.0K
   /firmware-modem             64.0M  49.2M  14.8M   16.0K
   /system                 2.2G   2.2G  62.7M   4.0K
   /data                  11.9G   3.0G   8.9G   4.0K
   /cache                 31.5M   4.1M  27.4M   4.0K
   /persist                 7.9M   4.0M   3.8M   4.0K
   /efs                  13.8M   4.4M   9.3M   4.0K
   /storage/emulated           910.0M   0.0K  910.0M   4.0K
   /storage/emulated/0           11.9G   3.0G   8.9G   4.0K
   /storage/emulated/0/Android/obb     11.9G   3.0G   8.9G   4.0K
   /storage/emulated/legacy        11.9G   3.0G   8.9G   4.0K
   /storage/emulated/legacy/Android/obb  11.9G   3.0G   8.9G   4.0K
   /mnt/media_rw/extSdCard         29.7G  251.8M  29.5G   32.0K
   /storage/extSdCard           29.7G  251.8M  29.5G   32.0K
   

   (... uzay nedenleriyle kesin)

 2. Kullanarak cat /proc/mounts, bölüm dosya yolunu, diğer adı, dosya sistemi türünü, startnig inode'unu, blok sayısını, okuma / yazma durumunu (ve tamamen emin olamadığım tek tek bölümün diğer parametrelerini) gösterir.

  • Not: Çıktısı cat /proc/mountsbiraz dağınık olabilir, ancak satır satır satır okursanız (girişte giriş) dikkatlice bilgi alırsınız.
  • Örnek çıktı:

   root@ks01lte:/sdcard # cat /proc/mounts
   cat /proc/mounts
   rootfs / rootfs ro,relatime 0 0
   tmpfs /dev tmpfs rw,seclabel,nosuid,relatime,size=931840k,nr_inodes=124673,mode=755 0 0
   devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,mode=600 0 0
   none /dev/cpuctl cgroup rw,relatime,cpu 0 0
   proc /proc proc rw,relatime 0 0
   sysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
   selinuxfs /sys/fs/selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
   debugfs /sys/kernel/debug debugfs rw,relatime 0 0
   none /sys/fs/cgroup tmpfs rw,seclabel,relatime,size=931840k,nr_inodes=124673,mode=750,gid=1000 0 0
   /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/system /system ext4 ro,seclabel,relatime,data=ordered 0 0
   /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/userdata /data ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,discard,journal_checksum,journal_async_commit,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0
   /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/cache /cache ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,discard,journal_checksum,journal_async_commit,noauto_da_alloc,errors=panic,data=ordered 0 0
   /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/persist /persist ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,discard,journal_checksum,journal_async_commit,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0
   /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name/efs /efs ext4 rw,seclabel,nosuid,nodev,noatime,discard,journal_checksum,journal_async_commit,noauto_da_alloc,data=ordered 0 0
   

(... uzay nedenleriyle kesin)

 1. Kullanarak cat /proc/partitions, gerçek bölüm adı tanımlayıcısını ve bölümdeki blok sayısını elde edersiniz.

  • Örnek çıktı:

   root@ks01lte:/sdcard # cat /proc/partitions
   cat /proc/partitions
   major minor #blocks name
    253    0  1048576 vnswap0
    179    0  15388672 mmcblk0
    179    1   15360 mmcblk0p1
    179    2   58816 mmcblk0p2
    179    3    512 mmcblk0p3
    179    4     32 mmcblk0p4
    179    5     32 mmcblk0p5
    179    6    2048 mmcblk0p6
    179    7    512 mmcblk0p7
    179    8    512 mmcblk0p8
    179    9   10240 mmcblk0p9
    179    10   10240 mmcblk0p10
    179    11   14336 mmcblk0p11
    179    12    3072 mmcblk0p12
    179    13    3072 mmcblk0p13
    179    14   20480 mmcblk0p14
    179    15   20480 mmcblk0p15
    179    16   10240 mmcblk0p16
    179    17    7159 mmcblk0p17
    179    18    3072 mmcblk0p18 
   

   (... uzay nedenleriyle kesin)

 2. Kullanarak ls -al /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name, bölüm takma adı ile gerçek bölüm dosyasının yolu arasındaki eşlemeyi elde edersiniz (ayrıca sahibi, kullanıcı grubunu vb. Alırsınız).

  • Örnek çıktı:

   root@ks01lte:/sdcard # ls -al /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name
   ls -al /dev/block/platform/msm_sdcc.1/by-name
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 aboot -> /dev/block/mmcblk0p6
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 apnhlos -> /dev/block/mmcblk0p1
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 backup -> /dev/block/mmcblk0p17
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 boot -> /dev/block/mmcblk0p14
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 hidden -> /dev/block/mmcblk0p25
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 modem -> /dev/block/mmcblk0p2
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 persdata -> /dev/block/mmcblk0p22
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 persist -> /dev/block/mmcblk0p21
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 recovery -> /dev/block/mmcblk0p15
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 system -> /dev/block/mmcblk0p23
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 tz -> /dev/block/mmcblk0p8
   lrwxrwxrwx root   root       2014-01-20 11:29 userdata -> /dev/block/mmcblk0p26
   

   (... uzay nedenleriyle kesin)


1
Sahip değil /dev/block/platform/xxx/by-name. Var mı /proc/emmcbenzer, ancak önyükleme bölümleri listelemiyor hangi. Ayrıca yok cat /proc/mounts, ama mountonun yerine kullandım .
jiggunjer

6

Hatta daha faydalı bilgiler elde edilebilir parted. Blok cihazı ne zaman bir örnek /dev/block/mmcblk0:

~ # parted /dev/block/mmcblk0 print
Model: MMC SEM04G (sd/mmc)
Disk /dev/block/mmcblk0: 3959MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt

Number Start  End   Size  File system Name    Flags
10   524kB  1573kB 1049kB        PIT
 6   1573kB 3146kB 1573kB        CSPSA FS
 7   4194kB 14.7MB 10.5MB ext4     EFS
 2   14.7MB 31.5MB 16.8MB ext4     Modem FS
14   32.5MB 34.6MB 2097kB        SBL
16   34.6MB 36.7MB 2097kB        SBL_2
 1   36.7MB 53.5MB 16.8MB        PARAM
12   53.5MB 55.6MB 2097kB        IPL Modem
13   55.6MB 72.4MB 16.8MB        Modem
15   72.4MB 89.1MB 16.8MB        Kernel
17   89.1MB 106MB  16.8MB        Kernel2
 3   106MB  748MB  642MB  ext4     SYSTEM
 5   748MB  2056MB 1309MB ext4     DATAFS
 4   2056MB 2377MB 321MB  ext4     CACHEFS
 9   2377MB 2713MB 336MB  ext4     HIDDEN
11   2713MB 2765MB 52.4MB        Fota
 8   2765MB 3949MB 1184MB        UMS

~ #

4
cihazıma yüklenmedi, bu nedenle varsayılan olarak kullanılamıyor.
Steve Kroon

2
yüklü nasıl ayrılırsın?
Endolit

4

Fdisk'i bir droid üzerindeki meşgul kutusu aracılığıyla kullanabilirsiniz. Yani, rom'unuzda meşgul kutusu ikili olduğunu varsayalım ve yolunuzdaysa, komut basitçe olacaktır:

busybox fdisk [the various fdisk options...]

örnek

busybox fdisk -l /dev/block/sda

3

Bu komutu kullanarak tüm monte edilmiş bölümlerin boyutlarını ve kullanım istatistiklerini görebilirsiniz :

df

Not, tipik df -hburada çalışmaz ve çıktı zaten megabayt olduğundan, gerekli değildir. Komut adb shell, Android terminal emülatöründe çalışır, ancak bu noktada hiçbir şey monte edilmediğinden Kurtarma modu terminalinde çalışmaz.


3

Eski iş parçacığı ama başka birinin söylemediği bir şey buldum ... birinin işe yarar bulması durumunda.

ls -la /dev/block/bootdevice/by-name Dizin tüm taraflara adlandırılmış sembolik bağlantılar içerir.


0

Yalnızca dahili depolama için, DiskInfo uygulamasını yükleyebilirsiniz . Ancak SD kartımın dosya sistemini göstermiyor.


0

mmcblk0 bölümlerini listelemek için:

cat / proc / dumchar_info

Part_Name  Size  StartAddr  Type  MapTo
preloader  0x0000000000600000  0x0000000000000000  2  /dev/misc-sd
mbr     0x0000000000080000  0x0000000000000000  2  /dev/block/mmcblk0
ebr1     0x0000000000080000  0x0000000000080000  2  /dev/block/mmcblk0p1
pro_info   0x0000000000300000  0x0000000000100000  2  /dev/block/mmcblk0
nvram    0x0000000000500000  0x0000000000400000  2  /dev/block/mmcblk0
protect_f  0x0000000000a00000  0x0000000000900000  2  /dev/block/mmcblk0p2
protect_s  0x0000000000a00000  0x0000000001300000  2  /dev/block/mmcblk0p3
seccfg    0x0000000000020000  0x0000000001d00000  2  /dev/block/mmcblk0
uboot    0x0000000000060000  0x0000000001d20000  2  /dev/block/mmcblk0
bootimg   0x0000000000600000  0x0000000001d80000  2  /dev/block/mmcblk0
recovery   0x0000000000600000  0x0000000002380000  2  /dev/block/mmcblk0
sec_ro    0x0000000000600000  0x0000000002980000  2  /dev/block/mmcblk0p4
misc     0x0000000000080000  0x0000000002f80000  2  /dev/block/mmcblk0
logo     0x0000000000300000  0x0000000003000000  2  /dev/block/mmcblk0
expdb    0x0000000000080000  0x0000000003300000  2  /dev/block/mmcblk0
android   0x0000000000a00000  0x0000000003380000  2  /dev/block/mmcblk0p5
cache    0x000000002bc00000  0x0000000003d80000  2  /dev/block/mmcblk0p6
usrdata   0x00000000b6ca0000  0x000000002f980000  2  /dev/block/mmcblk0p7
bmtpool   0x0000000000000000  0x0000000037780000  2  /dev/block/mmcblk0
Part_Name:Partition name you should open;
Size:size of partition
StartAddr:Start Address of partition;
Type:Type of partition(MTD=1,EMMC=2)
MapTo:actual device you operate
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.