komut kabuk kabuğu için bulunamadı


1

OS X 10.7.5'te aşağıdaki bash betiğini yarattım:

$ cd ~/Documents/github/scripts
$ vim hello_world.sh


#!/bin/bash

clear

echo "The script starts now."

echo "Hi, $USER!"

echo "I will now fetch you a list of connected users:"
echo
w
echo

echo "I'm setting two variables now."
COLOUR="black"
VALUE="9"
echo "This is a string: $COLOUR"
echo "AND this is a number: $VALUE"
echo

echo "I'm giving you back your prompt now."
echo

Sonra çalıştırılabilir olduğundan emin olun:

$ chmod ugo+rwx hello_world.sh
$ ls -l
-rwxrwxrwx  1 GuardDog_02  staff  325 Mar 13 18:51 hello_world.sh

Sonra dizini PATH değişkeninin içeriğine ekliyorum:

$ vim ~/.profile
export PATH=/Users/GuardDog_02/QtSDK/Desktop/Qt/474/gcc/bin/:/opt/local/bin:/opt/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin:/opt/X11/bin:/usr/X11/bin:/usr/local/mysql/bin
PATH=$PATH:/Users/GuardDog_02/Documents/github/scripts
export PATH

Daha sonra efekti uygulamak için aşağıdakileri çalıştırın:

$ . ~/.profile

Sonra yeni bir kontrol terminal penceresi açtım ve hello_world.sh komutunu çalıştırdım ancak komut bulunamadı:

$ hello_world.sh
-bash: hello_world.sh: command not found

Kabuk betiği neden kontrol terminalindeki etkileşimli bash kabuğundan tanınmıyor? Aynı şeyi Ubuntu'da da denedim ve gayet iyi çalıştı.

Yanıtlar:


3

Sahip misin ~/.bash_profile? Eğer öyleyse, o zaman bu tercih edilecek ~/.profile başlangıç ​​betiği. Ardından, yolunuzun ayarını doğrulayın ( echo $PATH ). Ayrıca (ve bu aptalca bir soru olabilir) aslında GuardDog_02 olarak giriş yaptınız mı? Başka bir deyişle, ~ özdeş için /Users/GuardDog_02?


Güzel. Ayrıca, insanların daha fazla yardıma ihtiyacı olursa, bkz. apple.stackexchange.com/a/208425/5472
bmike
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.