Keynote'ta çizelgeler için animasyon


Yanıtlar:


2

'09 Keynote'u, bir grafiğin ayrı bölümlerinin / serilerinin bir yapı içinde ayrılabileceği ve ayrı ayrı canlandırılabildiği grafik yapılarını destekler. Yapı seçicide diğer yapılarla birlikte grafik yapılarını seçebilirsiniz.

Apple KB makalesinde Keynote '09’da bir grafik oluşturma hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz:

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.