OSX Yosemite Çekirdek Paniği


1

Tamam, bu yüzden işteyken bu bilgisayara uzaktan geçmek için Teamviewer kullanıyorum, bu durum mevcut konuya karşılık gelen BSD işlem adının neden TeamViewer_Deskt olduğunu açıklayamıyor. Ben bugün üzerindeydim ve beni azarladı, tekrar bağlanamadı, eve dönemedi ve ekranda hiçbir şey bulamadı, yeniden başlatmayı denedi, açılış sesini iki kez duydu, sonra hiçbir şey olmadı. Orijinal kartı takıp yerleştirdiğim Radeon 5770'i çıkardım, grafikler çok dalgalı olsa da içeri girebildiler (MacPro 2,1'deki Yosemite - neden 1,1 de listelendiğinden emin değilim)

Herhangi bir fikir? Bu benim ilk Mac'im, onları işte kullandıkça daha fazla tanımaya çalışıyorum. Bilgisayar şimdi bir veya iki haftadır hiçbir sorunla çalışıyor. Herhangi bir yardım için teşekkürler!

Anonymous UUID:    FAD912DB-7855-0A2D-7F9E-27D453EA8ECE

Tue Mar 31 10:57:05 2015

*** Panic Report ***
panic(cpu 3 caller 0xffffff800e96f8f5): "zalloc: zone map exhausted while allocating from zone ipc ports, likely due to memory leak in zone ipc ports (2487697920 total bytes, 15548112 elements allocated)"@/SourceCache/xnu/xnu-2782.10.73/osfmk/kern/zalloc.c:2521
Backtrace (CPU 3), Frame : Return Address
0xffffff814efe3c80 : 0xffffff800e92fe41 
0xffffff814efe3d00 : 0xffffff800e96f8f5 
0xffffff814efe3e30 : 0xffffff800e91de52 
0xffffff814efe3ea0 : 0xffffff800e91f443 
0xffffff814efe3ef0 : 0xffffff800e93650c 
0xffffff814efe3f10 : 0xffffff800ea057f5 
0xffffff814efe3fb0 : 0xffffff800ea36c58 

BSD process name corresponding to current thread: TeamViewer_Deskt

Mac OS version:
14C1514

Kernel version:
Darwin Kernel Version 14.1.0: Thu Feb 26 19:26:47 PST 2015; root:xnu-2782.10.73~1/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 270413F7-3B44-3602-894F-AC0D392FCF8E
Kernel slide:   0x000000000e600000
Kernel text base: 0xffffff800e800000
__HIB text base: 0xffffff800e700000
System model name: MacPro1,1 (Mac-F4208DC8)

System uptime in nanoseconds: 359596876645515
vm objects:32342160
vm object hash entri:4488440
VM map entries:4116480
pv_list:56352768
vm pages:164629504
kalloc.32:1266048
kalloc.64:7596288
kalloc.128:7041024
kalloc.256:10018816
kalloc.512:5804032
kalloc.1024:2539520
kalloc.2048:2232320
kalloc.4096:2633728
kalloc.8192:6447104
mem_obj_control:1797312
sched groups:1057536
ipc ports:2487697920
semaphores:1190764320
threads:1483200
vnodes:33762000
namecache:4953120
HFS node:44922224
HFS fork:14381056
cluster_write:4558488
decmpfs_cnode:3878784
buf.512:1921024
buf.8192:44679168
ubc_info zone:9591648
vnode pager structur:4359160
Kernel Stacks:1916928
PageTables:181018624
Kalloc.Large:20830100

Backtrace suspected of leaking: (outstanding bytes: 569440)
0xffffff800e96fcf6
0xffffff800e920563
0xffffff800e94ec33
0xffffff800e98864d
0xffffff800e933f8c
0xffffff800e918a93
0xffffff800e9293bd
0xffffff800ea057f5

last loaded kext at 2559436988975: com.apple.filesystems.cd9660 1.4.4 (addr 0xffffff7f91128000, size 36864)
last unloaded kext at 41731561535145: com.apple.filesystems.cd9660 1.4.4 (addr 0xffffff7f91128000, size 32768)
loaded kexts:
com.apple.filesystems.smbfs 3.0.0
com.apple.driver.AudioAUUC 1.70
com.apple.filesystems.autofs  3.0
com.apple.iokit.IOBluetoothSerialManager  4.3.2f6
com.apple.driver.AppleUpstreamUserClient  3.6.1
com.apple.driver.AppleMCCSControl  1.2.11
com.apple.kext.AMDFramebuffer  1.3.0
com.apple.driver.AppleOSXWatchdog  1
com.apple.driver.AppleHDA  269.25
com.apple.iokit.IOUserEthernet 1.0.1
com.apple.AMDRadeonX3000  1.3.0
com.apple.Dont_Steal_Mac_OS_X  7.0.0
com.apple.driver.AppleHWAccess 1
com.apple.iokit.CSRBluetoothHostControllerUSBTransport 4.3.2f6
com.apple.driver.ACPI_SMC_PlatformPlugin  1.0.0
com.apple.kext.AMD5000Controller  1.3.0
com.apple.driver.AppleMCEDriver 1.1.9
com.apple.driver.AppleHV  1
com.apple.driver.AppleLPC  1.7.3
com.apple.driver.XsanFilter 404
com.apple.iokit.IOAHCIBlockStorage 2.7.0
com.apple.iokit.SCSITaskUserClient 3.7.3
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
com.apple.AppleFSCompression.AppleFSCompressionTypeZlib 1.0.0d1
com.apple.BootCache 35
com.apple.driver.AppleUSBHub  705.4.2
com.apple.driver.AppleIntel8254XEthernet  3.1.4b1
com.apple.driver.AppleAHCIPort 3.1.0
com.apple.driver.AppleFWOHCI  5.5.2
com.apple.driver.AppleIntelPIIXATA 2.5.1
com.apple.driver.AppleUSBEHCI  705.4.14
com.apple.driver.AppleUSBUHCI  656.4.1
com.apple.driver.AppleACPIButtons  3.1
com.apple.driver.AppleRTC  2.0
com.apple.driver.AppleHPET 1.8
com.apple.driver.AppleSMBIOS  2.1
com.apple.driver.AppleACPIEC  3.1
com.apple.driver.AppleAPIC 1.7
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagementClient 218.0.0
com.apple.nke.applicationfirewall  161
com.apple.security.quarantine  3
com.apple.security.TMSafetyNet 8
com.apple.driver.AppleIntelCPUPowerManagement  218.0.0
com.apple.driver.AppleHIDKeyboard  176.2
com.apple.iokit.IOUSBUserClient 705.4.0
com.apple.driver.IOBluetoothHIDDriver  4.3.2f6
com.apple.kext.triggers 1.0
com.apple.iokit.IOSerialFamily 11
com.apple.driver.AppleSMBusController  1.0.13d1
com.apple.driver.DspFuncLib 269.25
com.apple.kext.OSvKernDSPLib  1.15
com.apple.iokit.IOAcceleratorFamily2  156.6.1
com.apple.iokit.IOSurface  97.0.1
com.apple.iokit.IONDRVSupport  2.4.1
com.apple.iokit.IOBluetoothHostControllerUSBTransport  4.3.2f6
com.apple.iokit.IOBluetoothFamily  4.3.2f6
com.apple.driver.IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
com.apple.kext.AMDSupport  1.3.0
com.apple.AppleGraphicsDeviceControl  3.8.6
com.apple.driver.IOPlatformPluginFamily 5.8.1d38
com.apple.driver.AppleHDAController 269.25
com.apple.iokit.IOGraphicsFamily  2.4.1
com.apple.iokit.IOHDAFamily 269.25
com.apple.iokit.IOAudioFamily  203.3
com.apple.vecLib.kext  1.2.0
com.apple.driver.AppleSMC  3.1.9
com.apple.iokit.IOFireWireIP  2.2.6
com.apple.iokit.IOSCSIMultimediaCommandsDevice 3.7.3
com.apple.iokit.IOBDStorageFamily  1.7
com.apple.iokit.IODVDStorageFamily 1.7.1
com.apple.iokit.IOCDStorageFamily  1.7.1
com.apple.iokit.IOATAPIProtocolTransport  3.5.0
com.apple.iokit.IOSCSIArchitectureModelFamily  3.7.3
com.apple.iokit.IONetworkingFamily 3.2
com.apple.iokit.IOAHCIFamily  2.7.5
com.apple.iokit.IOFireWireFamily  4.5.6
com.apple.iokit.IOATAFamily 2.5.3
com.apple.iokit.IOUSBFamily 710.4.14
com.apple.driver.AppleEFINVRAM 2.0
com.apple.driver.AppleEFIRuntime  2.0
com.apple.iokit.IOHIDFamily 2.0.0
com.apple.iokit.IOSMBusFamily  1.1
com.apple.security.sandbox 300.0
com.apple.kext.AppleMatch  1.0.0d1
com.apple.driver.AppleKeyStore 2
com.apple.driver.AppleMobileFileIntegrity  1.0.5
com.apple.driver.AppleCredentialManager 1.0
com.apple.driver.DiskImages 396
com.apple.iokit.IOStorageFamily 2.0
com.apple.iokit.IOReportFamily 31
com.apple.driver.AppleFDEKeyStore  28.30
com.apple.driver.AppleACPIPlatform 3.1
com.apple.iokit.IOPCIFamily 2.9
com.apple.iokit.IOACPIFamily  1.4
com.apple.kec.Libm 1
com.apple.kec.pthread  1
com.apple.kec.corecrypto  1.0
Model: MacPro1,1, BootROM MP11.005C.B08, 4 processors, Dual-Core Intel Xeon, 2 GHz, 10 GB, SMC 1.7f10
Graphics: NVIDIA GeForce 7300 GT, NVIDIA GeForce 7300 GT, PCIe, 8 MB
Memory Module: DIMM Riser A/DIMM 1, 512 MB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x802C, 0x39485446363437324A592D36363744354434
Memory Module: DIMM Riser A/DIMM 2, 512 MB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x802C, 0x39485446363437324A592D36363744354434
Memory Module: DIMM Riser B/DIMM 1, 512 MB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x0000, -
Memory Module: DIMM Riser B/DIMM 2, 512 MB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x802C, 0x39485446363437324A592D36363744354434
Memory Module: DIMM Riser A/DIMM 3, 2 GB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x02FE, 0x45424532314644344147464E2D36452D4520
Memory Module: DIMM Riser A/DIMM 4, 2 GB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x02FE, 0x4542453231464434414746442D36452D4520
Memory Module: DIMM Riser B/DIMM 3, 2 GB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x0000, -
Memory Module: DIMM Riser B/DIMM 4, 2 GB, DDR2 FB-DIMM, 667 MHz, 0x02FE, 0x4542453231464434414746442D36452D4520
Bluetooth: Version 4.3.2f6 15235, 3 services, 26 devices, 1 incoming serial ports
Network Service: Ethernet 1, Ethernet, en0
PCI Card: NVIDIA GeForce 7300 GT, Display Controller, Slot-1
Serial ATA Device: INTEL SSDSA2M080G2GN, 80.03 GB
Parallel ATA Device: OPTIARC DVD RW AD-7170A
USB Device: Bluetooth USB Host Controller
USB Device: USB-PS/2 Optical Mouse
FireWire Device: built-in_hub, Up to 800 Mb/sec
Thunderbolt Bus: 

Mac'inize ne yaptınız? 2.1 veya 1.1 modeli nedir? GPU kartını ne değiştirdi? Teamviewer'da hangi ekran çözünürlüğünü kullanıyorsunuz? ve Teamviewer'ın hangi versiyonu?
Buscar웃

Wikipedias'ın referansları örn. cnet.com/news/... MacPro 1.1 veya 2.1'in yalnızca orijinal olmayan bir grafik kartına sahip olmaları durumunda Mountain Lion (ve dolayısıyla Yosemite) çalıştırmak için yapılandırılabileceği anlamına gelir; Radeon 5770, bu yüzden orijinal kartla çalıştığı için şanslısınız :) Bu, Lion diskinizi test etmek veya önyüklemek için başka bir 5770 almanız gerektiğini ve hangi sorunların olduğunu görmenizi önerir.
Mark

Üzgünüm, işleri biraz açıklığa kavuşturmama izin verin. Ben bir 2.1 MacPro var, neden 1.1 olarak gösterildiğinden emin değilim. GPU kartını 5770 olarak değiştirdim çünkü grafik kartında orijinal kartlardan daha fazla RAM olması gerekiyor. Mac'in parlaması olmadığından masaüstünde olana kadar hiçbir şey göremiyorum. Eski karta geri döndüm, böylece tanı bilgilerini görebiliyordum ya da önyüklemeyi neyin engellediğini görebiliyordum. Ekran çözünürlüğünden emin değilim, TeamViewer'in en yeni sürümüdür. Yükseltmeden önce kurmak için oluşturduğum Lion USB çubuğuma yeniden başlatmayı deneyeceğim, teşekkürler.
Andrew Kolhoff

Metin Duvarı'ndan kaçınmak için farklı biçimlendirme denedim, ancak satır sonu için çift boşluk çalışmıyor gibi görünüyordu.
Andrew Kolhoff

Çekirdek paniklerinde sorun giderme hakkında genel tavsiyeler burada: apple.stackexchange.com/questions/199737/... Bu kayıttan bu yana ikinci bir etkinliğiniz oldu mu?
bmike
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.