Xcode komut satırı araçları sürümünü belirleme


25

Xcode komut satırı araçlarının hangi sürümlerine sahip olduğumu nasıl belirlerim?

Yapmaya çalıştım

$ gcc --version
Configured with: --prefix=/Library/Developer/CommandLineTools/usr --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.2.1
Apple LLVM version 6.1.0 (clang-602.0.49) (based on LLVM 3.6.0svn)
Target: x86_64-apple-darwin14.1.0
Thread model: posix

Apple LLVM sürümü, xcode komut satırı araçlarının sürümüyle aynı mıdır?


+1. Buna bir cevap bulmak için bir Google araması yapmak gerçekten zordu. Ben aradım xcode command line tools installed versionama bir sürü alakasız kibrit aldım. BTW, Dog G.'nin cevabı sizin için işe yaradı mı?
Kelvin

Yanıtlar:


30

CLI sürüm numarasını bulmak, hangi işletim sisteminin ve hangi özel CLI Araçlarının kurulu olduğuna bağlıdır. Bunlardan biri çalışmalı:

Yosemite ve Mavericks'te:

pkgutil --pkg-info=com.apple.pkg.CLTools_Executables

Dağ Aslanında

pkgutil --pkg-info=com.apple.pkg.DeveloperToolsCLI

5
Eğer pkg ismini bir daha değiştirirse, koşmak pkgutil --pkgs | grep -i toolsonu bulmaya yardım etmelidir.
Kelvin

MacOS'ta Catalina com.apple.pkg.CLTools_Executableshala bunun için kullanmak için iyi bir paket: pkgutil --pkg-info=com.apple.pkg.CLTools_Executables | grep version version: 11.3.0.0.1.1574140115
phatblat


1

Ben araçları aslında Xcode.app pkg olan daha yeni bir sürümü (karşı cevap veriyorum ama oldukça emin yolu ve çıkış tarafından döndürülen eğer değilim xcode-select -p, gcc -vve llvm-gcc -v/clang -vvardır ahenkli onlar olmalıdır sonra aynı yani

$ xcode-select -p
/Applications/Xcode.app/Contents/Developer

$ gcc -v
Configured with: --prefix=/Applications/Xcode.app/Contents/Developer/usr --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.2.1
Apple LLVM version 6.1.0 (clang-602.0.49) (based on LLVM 3.6.0svn)
Target: x86_64-apple-darwin14.3.0
Thread model: posix

$ llvm-gcc -v
Apple LLVM version 6.1.0 (clang-602.0.49) (based on LLVM 3.6.0svn)
Target: x86_64-apple-darwin14.3.0
Thread model: posix

$ clang -v
Apple LLVM version 6.1.0 (clang-602.0.49) (based on LLVM 3.6.0svn)
Target: x86_64-apple-darwin14.3.0
Thread model: posix

Llvm-gcc’nin klan bağlantısı olduğuna dikkat edin.

$ls -al /usr/bin/llvm-gcc
lrwxr-xr-x  1 root  wheel  5 Oct 19  2014 /usr/bin/llvm-gcc -> clang

çıktısı böylece llvm-gcc -vve clang -vo ya da sizin için geçerli olmayabilir rağmen aynı olmalıdır (bkz /programming//a/5708732/602581 biraz daha ayrıntı için)


1
Bu araçların çıkardığı sürüm mutlaka Xcode komut satırı araçları sürümüyle aynı değildir. Örnek, clang --versiondöner Apple LLVM version 7.3.0 (clang-703.0.31)Doc G. adlı iken pkgutilkomut getiriler version: 7.3.1.0.1.1461711523.
Kelvin
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.