AppleScript listesindeki Terminal komutu “ls”


-1

AppleScript'te bir terminal komutunun sonuçlarını gösteren bir liste nasıl oluşturabilirim. Örneğin ls /Applications/ Her uygulama listede gösterilmeli, böylece listeden bir öğe seçebilirim.


Neden indirimler? Geçerli bir soru gibi görünüyor.
Kuzen Kokain

Yanıtlar:


2

Bunu yapmak için bir terminal komutu çalıştırmanıza gerek yoktur. Applescript, bir terminal komutuna ihtiyaç duymadan halledebilir.

set myList to {}
tell application "Finder"
    set fileList to name of files of folder "Applications" of startup disk
    repeat with currentFile in fileList
        copy currentFile to the end of myList
    end repeat
end tell
choose from list myList

Bir terminal komutunun bir değişkene ayarlanması aşağıdaki gibi yapılabilir:

set myVar to do shell script "ls /Applications"

OP lsörnek olarak soruyor . Tüm kabuk komutları böyle çağrılabilir mi?
Kuzen Kokain

Klasörler de gösterilebilir mi? Ve bir POSIX yoluyla yeri nasıl değiştirebilirim?
user121028

@ user121028 Bunun gibi: fileList'i ((POSIX dosyası "/ Uygulamalar / Yardımcı Programlar /") dosyalarının adını diğer ad olarak ayarlayın)
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.