Şu anda yapılandırılmış olan tüm 'varsayılanların' ve değerlerinin özlü, kompakt bir listesi?


13

Bir sistemde yapılandırılmış tüm varsayılanların özlü bir listesini almak için (varsa) yolu nedir merak ediyorum?

Bu yazı , aldığım uygulama tarafından yapılandırıldığını ve örneğin bir listenin nasıl alınacağı hakkında bazı iyi önerilere sahip olduğunu gösteriyor:

defaults read

yapılandırmaların iyi bir listesini oluşturacak, ancak biraz hantal. Ayrıca, aradığımın bu olduğundan emin değilim ya da sadece bir grup referans bilgisi olup olmadığından emin değilim. Orada belirlediğimi bildiğim bazı ilgili varsayılanlar bulamadım.

Her neyse, varsayımsal olarak, sadece çoğu sistemde olacak olan kutudan çıktığı varsayılan değerleri önemsediğinizi söyleyin, bunların ve karşılık gelen değerlerin bir listesini üretmenin bir yolu var mı?

Yanıtlar:


1

Blacktree tarafından Screts olarak adlandırılan birçoğunu belgeleyen bir tercih bölmesi vardı / bu küçük gemin nereye gittiğine dair bir fikrim yok, ancak geçen hafta canlıydı, bu yüzden belki şu anda sadece aşağı ...

Her neyse ... Google Kod sayfasında onları bulma hakkında bilgi var ...

https://code.google.com/p/blacktree-secrets/wiki/FindingSecrets


Teşekkürler! Bunu kullanma şansım olmadı, ama aradığım şeyin tekerlek yuvasında görünüyor. Makinenin bir performans isabeti alacağını söylüyor ve şimdilik performansıma ihtiyacım var ama bitirir bitirmez kontrol edeceğim. Teşekkürler! Chris
Chris Gleason

'Sırlar' konusunda çok dikkatli olurum - artık çok bakımlı değil ve çok sayıda onaysız ve anakronistik veri içeriyor. Ayrıca mevcut varsayılanlarınızı doğru şekilde okumaz, bu nedenle mevcut ayarları test etmek için kullanamazsınız.
Tetsujin

14

Bu yüzden bash yerleşkelerinde alay ettikten sonra, tekrar varsayılanlar komutuyla karşılaştım ve yardım dosyasına bakmaya karar verdim.

defaults read

tüm varsayılanları çıktılar, ancak bu yalnızca biçimlendirme ve hangi etki alanına veya varsayılana ait olduğunun göstergesi olmayan hepsinin bir çıktısıdır.

defaults domains

Bu yüzden bir test olarak ben bunu çalıştırdı ekstra çıkış ve biçimlendirme ile okunan varsayılanları yeniden oluşturmak karar verdi tüm varsayılan etki alanları çıktı olacak:

for i in `defaults domains | tr ',' '\n'`; do echo "********* READING DEFAULT DOMAIN $i **********"; echo; defaults read $i; done

Hangisi aşağıdakileri yapar:

varsayılan etki alanlarını çalıştırın , daha sonra her etki alanı tek bir satırda olacak şekilde biçimlendirin, ardından her satıra geçin ve varsayılanı çıktıya atmadan önce OKUMA VARSAYILAN ALANı metni eklenirken varsayılan değerleri okuyun . Açıkçası daha fazla biçimlendirme, vb. Kullanabilir, ancak en azından bu, her bir alanı ayırmanın ve özel biçimlendirme eklemenin bir yoludur. Oradan gidip her bölümü inceleyip en iyi nasıl biçimlendireceğinizi görebilirsiniz.

Onunla biraz daha oynayacağım ve toplam kabuğa benzemeyen iyi bir rapor bulup bulamayacağım.


5

defaults writeGithub ve başka yerlerde bu listelerden birkaçı var , ama bu oldukça kapsamlı ...

https://gist.github.com/brandonb927/3195465/

Tabii ki, sadece körü körüne çalıştırmak için değil, aynı zamanda bir bilgi kaynağı olarak kullanmak için.

Burada yeniden teklif edildi, ancak zamanla senkronizasyondan çıkabilirler
Bunlar varsayılan varsayılanlar değildir, btw, sadece defaults readtest etmek için kullanabileceğiniz bir referans listesi değildir .

#!/bin/sh

# Set the colours you can use
black='\033[0;30m'
white='\033[0;37m'
red='\033[0;31m'
green='\033[0;32m'
yellow='\033[0;33m'
blue='\033[0;34m'
magenta='\033[0;35m'
cyan='\033[0;36m'

# Resets the style
reset=`tput sgr0`

# Color-echo.
# arg $1 = message
# arg $2 = Color
cecho() {
 echo "${2}${1}${reset}"
 return
}

# Set continue to false by default
CONTINUE=false

echo ""
cecho "###############################################" $red
cecho "#    DO NOT RUN THIS SCRIPT BLINDLY    #" $red
cecho "#     YOU'LL PROBABLY REGRET IT...    #" $red
cecho "#                       #" $red
cecho "#       READ IT THOROUGHLY       #" $red
cecho "#     AND EDIT TO SUIT YOUR NEEDS     #" $red
cecho "###############################################" $red
echo ""


echo ""
cecho "Have you read through the script you're about to run and " $red
cecho "understood that it will make changes to your computer? (y/n)" $red
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 CONTINUE=true
fi

if ! $CONTINUE; then
 # Check if we're continuing and output a message if not
 cecho "Please go read the script, it only takes a few minutes" $red
 exit
fi

# Here we go.. ask for the administrator password upfront and run a
# keep-alive to update existing `sudo` time stamp until script has finished
sudo -v
while true; do sudo -n true; sleep 60; kill -0 "$$" || exit; done 2>/dev/null &

###############################################################################
# General UI/UX


echo ""
echo "Would you like to set your computer name (as done via System Preferences >> Sharing)? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 echo "What would you like it to be?"
 read COMPUTER_NAME
 sudo scutil --set ComputerName $COMPUTER_NAME
 sudo scutil --set HostName $COMPUTER_NAME
 sudo scutil --set LocalHostName $COMPUTER_NAME
 sudo defaults write /Library/Preferences/SystemConfiguration/com.apple.smb.server NetBIOSName -string $COMPUTER_NAME
fi

echo ""
echo "Hide the Time Machine, Volume, User, and Bluetooth icons? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 # Get the system Hardware UUID and use it for the next menubar stuff
 for domain in ~/Library/Preferences/ByHost/com.apple.systemuiserver.*; do
  defaults write "${domain}" dontAutoLoad -array \
   "/System/Library/CoreServices/Menu Extras/TimeMachine.menu" \
   "/System/Library/CoreServices/Menu Extras/Volume.menu" \
   "/System/Library/CoreServices/Menu Extras/User.menu"
 done

 defaults write com.apple.systemuiserver menuExtras -array \
  "/System/Library/CoreServices/Menu Extras/Bluetooth.menu" \
  "/System/Library/CoreServices/Menu Extras/AirPort.menu" \
  "/System/Library/CoreServices/Menu Extras/Battery.menu" \
  "/System/Library/CoreServices/Menu Extras/Clock.menu"
fi

echo ""
echo "Hide the Spotlight icon? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 sudo chmod 600 /System/Library/CoreServices/Search.bundle/Contents/MacOS/Search
fi

echo ""
echo "Disable Spotlight indexing for any volume that gets mounted and has not yet been indexed before? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 echo 'Use `sudo mdutil -i off "/Volumes/foo"` to stop indexing any volume.'
 sudo defaults write /.Spotlight-V100/VolumeConfiguration Exclusions -array "/Volumes"
fi

echo ""
echo "Change indexing order and disable some search results in Spotlight? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 # Yosemite-specific search results (remove them if your are using OS X 10.9 or older):
 #  MENU_DEFINITION
 #  MENU_CONVERSION
 #  MENU_EXPRESSION
 #  MENU_SPOTLIGHT_SUGGESTIONS (send search queries to Apple)
 #  MENU_WEBSEARCH       (send search queries to Apple)
 #  MENU_OTHER
 defaults write com.apple.spotlight orderedItems -array \
  '{"enabled" = 1;"name" = "APPLICATIONS";}' \
  '{"enabled" = 1;"name" = "SYSTEM_PREFS";}' \
  '{"enabled" = 1;"name" = "DIRECTORIES";}' \
  '{"enabled" = 1;"name" = "PDF";}' \
  '{"enabled" = 1;"name" = "FONTS";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "DOCUMENTS";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MESSAGES";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "CONTACT";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "EVENT_TODO";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "IMAGES";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "BOOKMARKS";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MUSIC";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MOVIES";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "PRESENTATIONS";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "SPREADSHEETS";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "SOURCE";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MENU_DEFINITION";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MENU_OTHER";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MENU_CONVERSION";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MENU_EXPRESSION";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MENU_WEBSEARCH";}' \
  '{"enabled" = 0;"name" = "MENU_SPOTLIGHT_SUGGESTIONS";}'
 # Load new settings before rebuilding the index
 killall mds > /dev/null 2>&1
 # Make sure indexing is enabled for the main volume
 sudo mdutil -i on / > /dev/null
 # Rebuild the index from scratch
 sudo mdutil -E / > /dev/null
fi

echo ""
echo "Expanding the save panel by default"
defaults write NSGlobalDomain NSNavPanelExpandedStateForSaveMode -bool true
defaults write NSGlobalDomain PMPrintingExpandedStateForPrint -bool true
defaults write NSGlobalDomain PMPrintingExpandedStateForPrint2 -bool true

echo ""
echo "Automatically quit printer app once the print jobs complete"
defaults write com.apple.print.PrintingPrefs "Quit When Finished" -bool true

# Try e.g. `cd /tmp; unidecode "\x{0000}" > cc.txt; open -e cc.txt`
echo ""
echo "Displaying ASCII control characters using caret notation in standard text views"
defaults write NSGlobalDomain NSTextShowsControlCharacters -bool true

echo ""
echo "Save to disk, rather than iCloud, by default? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write NSGlobalDomain NSDocumentSaveNewDocumentsToCloud -bool false
fi

echo ""
echo "Reveal IP address, hostname, OS version, etc. when clicking the clock in the login window"
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow AdminHostInfo HostName

echo ""
echo "Check for software updates daily, not just once per week"
defaults write com.apple.SoftwareUpdate ScheduleFrequency -int 1

echo ""
echo "Removing duplicates in the 'Open With' menu"
/System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/LaunchServices.framework/Support/lsregister -kill -r -domain local -domain system -domain user

echo ""
echo "Disable smart quotes and smart dashes? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticQuoteSubstitutionEnabled -bool false
 defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticDashSubstitutionEnabled -bool false
fi

echo ""
echo "Add ability to toggle between Light and Dark mode in Yosemite using ctrl+opt+cmd+t? (y/n)"
# http://www.reddit.com/r/apple/comments/2jr6s2/1010_i_found_a_way_to_dynamically_switch_between/
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 sudo defaults write /Library/Preferences/.GlobalPreferences.plist _HIEnableThemeSwitchHotKey -bool true
fi


###############################################################################
# General Power and Performance modifications


echo ""
echo "Disable hibernation? (speeds up entering sleep mode) (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 sudo pmset -a hibernatemode 0
fi

echo ""
echo "Remove the sleep image file to save disk space? (y/n)"
echo "(If you're on a <128GB SSD, this helps but can have adverse affects on performance. You've been warned.)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 sudo rm /Private/var/vm/sleepimage
 echo "Creating a zero-byte file instead"
 sudo touch /Private/var/vm/sleepimage
 echo "and make sure it can't be rewritten"
 sudo chflags uchg /Private/var/vm/sleepimage
fi

echo ""
echo "Disable the sudden motion sensor? (it's not useful for SSDs/current MacBooks) (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 sudo pmset -a sms 0
fi

echo ""
echo "Disable system-wide resume? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.systempreferences NSQuitAlwaysKeepsWindows -bool false
fi

echo ""
echo "Disable the menubar transparency? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.universalaccess reduceTransparency -bool true
fi

echo ""
echo "Speeding up wake from sleep to 24 hours from an hour"
# http://www.cultofmac.com/221392/quick-hack-speeds-up-retina-macbooks-wake-from-sleep-os-x-tips/
sudo pmset -a standbydelay 86400


################################################################################
# Trackpad, mouse, keyboard, Bluetooth accessories, and input


echo ""
echo "Increasing sound quality for Bluetooth headphones/headsets"
defaults write com.apple.BluetoothAudioAgent "Apple Bitpool Min (editable)" -int 40

echo ""
echo "Enabling full keyboard access for all controls (enable Tab in modal dialogs, menu windows, etc.)"
defaults write NSGlobalDomain AppleKeyboardUIMode -int 3

echo ""
echo "Disabling press-and-hold for special keys in favor of key repeat"
defaults write NSGlobalDomain ApplePressAndHoldEnabled -bool false

echo ""
echo "Setting a blazingly fast keyboard repeat rate"
defaults write NSGlobalDomain KeyRepeat -int 0

echo ""
echo "Disable auto-correct? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticSpellingCorrectionEnabled -bool false
fi

echo ""
echo "Setting trackpad & mouse speed to a reasonable number"
defaults write -g com.apple.trackpad.scaling 2
defaults write -g com.apple.mouse.scaling 2.5

echo ""
echo "Turn off keyboard illumination when computer is not used for 5 minutes"
defaults write com.apple.BezelServices kDimTime -int 300

echo ""
echo "Disable display from automatically adjusting brightness? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.iokit.AmbientLightSensor "Automatic Display Enabled" -bool false
fi

echo ""
echo "Disable keyboard from automatically adjusting backlight brightness in low light? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.iokit.AmbientLightSensor "Automatic Keyboard Enabled" -bool false
fi

###############################################################################
# Screen


echo ""
echo "Requiring password immediately after sleep or screen saver begins"
defaults write com.apple.screensaver askForPassword -int 1
defaults write com.apple.screensaver askForPasswordDelay -int 0

echo ""
echo "Where do you want screenshots to be stored? (hit ENTER if you want ~/Desktop as default)"
# Thanks https://github.com/omgmog
read screenshot_location
echo ""
if [ -z "${screenshot_location}" ]
then
 # If nothing specified, we default to ~/Desktop
 screenshot_location="${HOME}/Desktop"
else
 # Otherwise we use input
 if [[ "${screenshot_location:0:1}" != "/" ]]
 then
  # If input doesn't start with /, assume it's relative to home
  screenshot_location="${HOME}/${screenshot_location}"
 fi
fi
echo "Setting location to ${screenshot_location}"
defaults write com.apple.screencapture location -string "${screenshot_location}"

echo ""
echo "What format should screenshots be saved as? (hit ENTER for PNG, options: BMP, GIF, JPG, PDF, TIFF) "
read screenshot_format
if [ -z "$1" ]
then
 echo ""
 echo "Setting screenshot format to PNG"
 defaults write com.apple.screencapture type -string "png"
else
 echo ""
 echo "Setting screenshot format to $screenshot_format"
 defaults write com.apple.screencapture type -string "$screenshot_format"
fi

echo ""
echo "Enabling subpixel font rendering on non-Apple LCDs"
defaults write NSGlobalDomain AppleFontSmoothing -int 2

echo ""
echo "Enabling HiDPI display modes (requires restart)"
sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.windowserver DisplayResolutionEnabled -bool true

###############################################################################
# Finder
###############################################################################

echo ""
echo "Show icons for hard drives, servers, and removable media on the desktop? (y/n)"
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.finder ShowExternalHardDrivesOnDesktop -bool true
fi

echo ""
echo "Show hidden files in Finder by default? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.Finder AppleShowAllFiles -bool true
fi

echo ""
echo "Show dotfiles in Finder by default? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE
fi

echo ""
echo "Show all filename extensions in Finder by default? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write NSGlobalDomain AppleShowAllExtensions -bool true
fi

echo ""
echo "Show status bar in Finder by default? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.finder ShowStatusBar -bool true
fi

echo ""
echo "Display full POSIX path as Finder window title? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.finder _FXShowPosixPathInTitle -bool true
fi

echo ""
echo "Disable the warning when changing a file extension? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.finder FXEnableExtensionChangeWarning -bool false
fi

echo ""
echo "Use column view in all Finder windows by default? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.finder FXPreferredViewStyle Clmv
fi

echo ""
echo "Avoid creation of .DS_Store files on network volumes? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores -bool true
fi

echo ""
echo "Disable disk image verification? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.frameworks.diskimages skip-verify -bool true
 defaults write com.apple.frameworks.diskimages skip-verify-locked -bool true
 defaults write com.apple.frameworks.diskimages skip-verify-remote -bool true
fi

echo ""
echo "Allowing text selection in Quick Look/Preview in Finder by default"
defaults write com.apple.finder QLEnableTextSelection -bool true

echo ""
echo "Show item info near icons on the desktop and in other icon views? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :DesktopViewSettings:IconViewSettings:showItemInfo true" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :FK_StandardViewSettings:IconViewSettings:showItemInfo true" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :StandardViewSettings:IconViewSettings:showItemInfo true" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
fi

echo ""
echo "Show item info to the right of the icons on the desktop? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set DesktopViewSettings:IconViewSettings:labelOnBottom false" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
fi

echo ""
echo "Enable snap-to-grid for icons on the desktop and in other icon views? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :DesktopViewSettings:IconViewSettings:arrangeBy grid" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :FK_StandardViewSettings:IconViewSettings:arrangeBy grid" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :StandardViewSettings:IconViewSettings:arrangeBy grid" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
fi

echo ""
echo "Increase grid spacing for icons on the desktop and in other icon views? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :DesktopViewSettings:IconViewSettings:gridSpacing 100" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :FK_StandardViewSettings:IconViewSettings:gridSpacing 100" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :StandardViewSettings:IconViewSettings:gridSpacing 100" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
fi

echo ""
echo "Increase the size of icons on the desktop and in other icon views? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :DesktopViewSettings:IconViewSettings:iconSize 80" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :FK_StandardViewSettings:IconViewSettings:iconSize 80" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
 /usr/libexec/PlistBuddy -c "Set :StandardViewSettings:IconViewSettings:iconSize 80" ~/Library/Preferences/com.apple.finder.plist
fi


###############################################################################
# Dock & Mission Control
###############################################################################

echo "Wipe all (default) app icons from the Dock? (y/n)"
echo "(This is only really useful when setting up a new Mac, or if you don't use the Dock to launch apps.)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.dock persistent-apps -array
fi

echo ""
echo "Setting the icon size of Dock items to 36 pixels for optimal size/screen-realestate"
defaults write com.apple.dock tilesize -int 36

echo ""
echo "Speeding up Mission Control animations and grouping windows by application"
defaults write com.apple.dock expose-animation-duration -float 0.1
defaults write com.apple.dock "expose-group-by-app" -bool true

echo ""
echo "Set Dock to auto-hide and remove the auto-hiding delay? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.dock autohide -bool true
 defaults write com.apple.dock autohide-delay -float 0
 defaults write com.apple.dock autohide-time-modifier -float 0
fi


###############################################################################
# Chrome, Safari, & WebKit
###############################################################################

echo ""
echo "Privacy: Don’t send search queries to Apple"
defaults write com.apple.Safari UniversalSearchEnabled -bool false
defaults write com.apple.Safari SuppressSearchSuggestions -bool true

echo ""
echo "Hiding Safari's bookmarks bar by default"
defaults write com.apple.Safari ShowFavoritesBar -bool false

echo ""
echo "Hiding Safari's sidebar in Top Sites"
defaults write com.apple.Safari ShowSidebarInTopSites -bool false

echo ""
echo "Disabling Safari's thumbnail cache for History and Top Sites"
defaults write com.apple.Safari DebugSnapshotsUpdatePolicy -int 2

echo ""
echo "Enabling Safari's debug menu"
defaults write com.apple.Safari IncludeInternalDebugMenu -bool true

echo ""
echo "Making Safari's search banners default to Contains instead of Starts With"
defaults write com.apple.Safari FindOnPageMatchesWordStartsOnly -bool false

echo ""
echo "Removing useless icons from Safari's bookmarks bar"
defaults write com.apple.Safari ProxiesInBookmarksBar "()"

echo ""
echo "Enabling the Develop menu and the Web Inspector in Safari"
defaults write com.apple.Safari IncludeDevelopMenu -bool true
defaults write com.apple.Safari WebKitDeveloperExtrasEnabledPreferenceKey -bool true
defaults write com.apple.Safari "com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2DeveloperExtrasEnabled" -bool true

echo ""
echo "Adding a context menu item for showing the Web Inspector in web views"
defaults write NSGlobalDomain WebKitDeveloperExtras -bool true

echo ""
echo "Disabling the annoying backswipe in Chrome"
defaults write com.google.Chrome AppleEnableSwipeNavigateWithScrolls -bool false
defaults write com.google.Chrome.canary AppleEnableSwipeNavigateWithScrolls -bool false

echo ""
echo "Using the system-native print preview dialog in Chrome"
defaults write com.google.Chrome DisablePrintPreview -bool true
defaults write com.google.Chrome.canary DisablePrintPreview -bool true


###############################################################################
# Mail
###############################################################################

echo ""
echo "Setting email addresses to copy as 'foo@example.com' instead of 'Foo Bar <foo@example.com>' in Mail.app"
defaults write com.apple.mail AddressesIncludeNameOnPasteboard -bool false


###############################################################################
# Terminal
###############################################################################

echo ""
echo "Enabling UTF-8 ONLY in Terminal.app and setting the Pro theme by default"
defaults write com.apple.terminal StringEncodings -array 4
defaults write com.apple.Terminal "Default Window Settings" -string "Pro"
defaults write com.apple.Terminal "Startup Window Settings" -string "Pro"


###############################################################################
# Time Machine
###############################################################################

echo ""
echo "Prevent Time Machine from prompting to use new hard drives as backup volume? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.TimeMachine DoNotOfferNewDisksForBackup -bool true
fi

echo ""
echo "Disable local Time Machine backups? (This can take up a ton of SSD space on <128GB SSDs) (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 hash tmutil &> /dev/null && sudo tmutil disablelocal
fi


###############################################################################
# Messages                                  #
###############################################################################

echo ""
echo "Disable automatic emoji substitution in Messages.app? (i.e. use plain text smileys) (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.messageshelper.MessageController SOInputLineSettings -dict-add "automaticEmojiSubstitutionEnablediMessage" -bool false
fi

echo ""
echo "Disable smart quotes in Messages.app? (it's annoying for messages that contain code) (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.messageshelper.MessageController SOInputLineSettings -dict-add "automaticQuoteSubstitutionEnabled" -bool false
fi

echo ""
echo "Disable continuous spell checking in Messages.app? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 defaults write com.apple.messageshelper.MessageController SOInputLineSettings -dict-add "continuousSpellCheckingEnabled" -bool false
fi


###############################################################################
# Transmission.app                              #
###############################################################################


echo ""
echo "Do you use Transmission for torrenting? (y/n)"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 echo ""
 echo "Setting up an incomplete downloads folder in Downloads"
 mkdir -p ~/Downloads/Incomplete
 defaults write org.m0k.transmission UseIncompleteDownloadFolder -bool true
 defaults write org.m0k.transmission IncompleteDownloadFolder -string "${HOME}/Downloads/Incomplete"

 echo ""
 echo "Don't prompt for confirmation before downloading"
 defaults write org.m0k.transmission DownloadAsk -bool false

 echo ""
 echo "Trash original torrent files"
 defaults write org.m0k.transmission DeleteOriginalTorrent -bool true

 echo ""
 echo "Hide the donate message"
 defaults write org.m0k.transmission WarningDonate -bool false

 echo ""
 echo "Hide the legal disclaimer"
 defaults write org.m0k.transmission WarningLegal -bool false
fi


###############################################################################
# Sublime Text
###############################################################################
echo ""
echo "Do you use Sublime Text 3 as your editor of choice, and is it installed?"
read -r response
if [[ $response =~ ^([yY][eE][sS]|[yY])$ ]]; then
 # Installing from homebrew cask does the following for you!
 # echo ""
 # echo "Linking Sublime Text for command line usage as subl"
 # ln -s "/Applications/Sublime Text.app/Contents/SharedSupport/bin/subl" /usr/local/bin/subl

 echo ""
 echo "Setting Git to use Sublime Text as default editor"
 git config --global core.editor "subl -n -w"
fi


###############################################################################
# Kill affected applications
###############################################################################

echo ""
cecho "Done!" $cyan
echo ""
echo ""
cecho "################################################################################" $white
echo ""
echo ""
cecho "Note that some of these changes require a logout/restart to take effect." $red
cecho "Killing some open applications in order to take effect." $red
echo ""

find ~/Library/Application\ Support/Dock -name "*.db" -maxdepth 1 -delete
for app in "Activity Monitor" "Address Book" "Calendar" "Contacts" "cfprefsd" \
 "Dock" "Finder" "Mail" "Messages" "Safari" "SystemUIServer" \
 "Terminal" "Transmission"; do
 killall "${app}" > /dev/null 2>&1
done

1
Evet, bu soruya gerçekten ilham veren kişi buydu : github.com/mathiasbynens/dotfiles/blob/master/.osx Orada bir sürü harika şey var, ama hala araştırıyorum. Sistem ve performans bilgilerini çeken bir python betiği oluşturmaya karar verdim ve muhtemelen varsayılanları her iki dosyadan da alıp listeleyeceğim. Teşekkürler! Chris
Chris Gleason

5

Son OS X şunları içerir:

defaults export <domain> # writes domain as an xml plist to stdout
defaults export <domain> <path to file> # writes domain as an binary plist
defaults -currentHost domains
defaults domains

Size alan adlarınızı verecek. Yeni bir kullanıcı oluşturduktan sonra çalıştırın ve iyi olmalısınız. İlerliyoruz.

Onları git'e kürekle ve tamir et.


1
İlk örnek komut dışında her şey yolunda - üretiyor Need a path to write to. XML'i nasıl doğrudan elde edebileceğinizi bilmiyorum - JSON ile birlikte alabilirsiniz defaults read <domain>- belki bunu mu demek istediniz?
techraf

Bunu yaparsanız defaults --help | grep export, yukarıda belirtilen yardım metninin daha doğru bir sürümünü alırsınız. Somut bir örnek vermek gerekirse, şunu yapın defaults export MobileMeAccounts - >mobileme.xml- -'standart çıktıya gönder' anlamına gelir.
RichVel
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.