Sözcük listesini sistem sözlüklerinden çıkarmak?


3

Düz metin kelime listelerini Yosemite'deki sistem sözlüklerinden çıkarmak mümkün müdür?

Yanıtlar:


3

Gerçekten de sözlükleri çıkarmak mümkündür:

Başka biri sorunu zaten araştırdı ve sonucu blogunda yayınladı .

Özeti:

Aşağıdaki kodu kopyalayın ve dedict.c adlı bir * .c belgesine yapıştırın:

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <assert.h>
#include "zlib.h"

#define CHUNK 16384

/*
 40 Length of the zlib stream
 4c 0020
 54 0275 number of blocks

 60 808c pointer to the next block
 64 8088 length of the first block
 68 047a4a length of the unpacked block
 6c start of the zlib stream

 80fc second block

 13cd134
 13cd174
*/

int unpack(unsigned char *in, int len)
{
 int ret,outed=0;
 unsigned have;
 z_stream strm;
 unsigned char out[CHUNK];

 strm.zalloc = Z_NULL;
 strm.zfree = Z_NULL;
 strm.opaque = Z_NULL;
 strm.avail_in = 0;
 strm.next_in = Z_NULL;
 ret = inflateInit(&strm);
 if (ret != Z_OK)
  return ret;
 strm.avail_in = len;
 strm.next_in = in;
 do {
  strm.avail_out = CHUNK;
  strm.next_out = out;
  ret = inflate(&strm, Z_NO_FLUSH);
  assert(ret != Z_STREAM_ERROR); /* state not clobbered */
  switch (ret) {
   case Z_NEED_DICT:
    ret = Z_DATA_ERROR;   /* and fall through */
   case Z_DATA_ERROR:
   case Z_MEM_ERROR:
    (void)inflateEnd(&strm);
    return ret;
  }
//  printf("%lx %x\n",strm.next_in-in,strm.avail_in);
  have = CHUNK - strm.avail_out /* - (outed?0:4)*/;

  int off = 0;
  /*
  while (have - off > 3 && out[off] != '<' && out[1+off] != 'd' && out[2+off] != ':') {
   ++off;
  }*/

  if (have - off <= 3) {
   fprintf(stderr, "could not find entry\n");
  }

  if (fwrite(out + off/*+(outed?0:4)*/, have - off, 1, stdout) != 1 || ferror(stdout)) {
   (void)inflateEnd(&strm);
   return Z_ERRNO;
  }
  //exit(0);

  outed+=have;
 } while (strm.avail_out == 0);
 printf("%06x\n",outed);
 (void)inflateEnd(&strm);
 return ret == Z_STREAM_END ? Z_OK : Z_DATA_ERROR;
}

char filename[256];

int main(int argc,char **argv) {
 FILE *fin; int limit,blen=0,p,l,bcnt=0; unsigned char *buf=NULL;
 assert(argc >= 2);
 sprintf(filename,"/Library/Dictionaries/%s.dictionary/Contents/Body.data",argv[1]);
 if((fin=fopen(filename,"rb"))) {
  fseek(fin,0x40,SEEK_SET);
  fread(&l,1,4,fin);
  limit=0x40+l;
  p=0x60;
  do {
   fseek(fin,p,SEEK_SET);
   fread(&l,1,4,fin);
//   if(0==l) break;
   if(blen<l) {
    if(buf!=NULL) free(buf);
    blen=l;
    buf=(unsigned char *)malloc(blen);
   }
   fread(buf,1,l,fin);
   //fprintf(stderr, "%x@%06x: %x>%06x\n",bcnt,p,l,((int *)buf)[1]);
   unpack(buf+8,l-8);
   p+=4+l;
   ++bcnt;
  } while(p<limit);
  free(buf);
  fclose(fin);
 }
 return 0;
}

ve bu kodu ve strip.c adlı bir * .c belgesine yapıştırın:

// This program strips the first 4 characters from each line in the input
#include <stdio.h>

int main() {
 while(!ferror(stdin) && !feof(stdin)) {
  size_t len = 0;
  char *line = fgetln(stdin, &len);
  if (!line) break;

  if (len > 4)
   fwrite(line + 4, 1, len - 4, stdout);
 }

 return 0;
}

Ardından Terminal ve cd'yi iki * .c dosyasını içeren klasöre açın ve yürütün (örn. / Library / Dictionaries / içindeki diditlerden birinde, aynı klasörde başka birini kullanabilir ve sonra adını değiştirmeniz gerekebilir). Aşağıdaki 3. satırda "Oxford İngilizce Sözlük"):

clang dedict.c -Wall -lz -o dedict
clang strip.c -Wall -o strip
./dedict "Oxford Dictionary of English" | ./strip > dict.xml
egrep -o 'd:title="(.+?)"' dict.xml | awk -F\" '{print $2}' > words

İlk dört sonuç kelimelerde görülebilir (daha sonra daha iyi hale gelir):

A
A
a
a

Bu en azından OS X 10.7 - 10.10'da çalışmalıdır.


Teşekkürler! Bu artık High Sierra'da çalışmıyor. Sözlüklerin yerleri değiştiği için yolu değiştirmeyi denedim, ama bu yeterli değildi. Karardan sonuç çıkmadı
Toothrot


maalesef bu sadece tanımları değil bir listeyi
çıkartıyor
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.