'Yeni klasör' varsayılan adını değiştirme


Yanıtlar:


17

AppleScript yardımıyla bunu başarabilirsiniz.

AppleScript Editor uygulamasını açın, yeni bir belge oluşturun ve aşağıdaki çalınan satırları yapıştırın :

tell application "Finder"
  try
    if exists Finder window 1 then
      set thisPath to (the target of the front window) as alias
    else
      set thisPath to (path to desktop)
    end if
  on error
    return
  end try
end tell
set x to my the_perfect_datestring()
if x is not "-ERROR" then
  set fullPath to thisPath & x as text
  tell application "Finder"
    try
      --activate
      if not (exists fullPath) then
        set y to make new folder at thisPath with properties {name:x}
      end if
      activate
      open y
    end try
  end tell
end if
on the_perfect_datestring()
  try
    set cd to (the current date)
    set the_year to year of (cd) as number
    set the_month to month of (cd) as number
    set the_day to day of (cd) as number
    if the_month < 10 then set the_month to "0" & the_month
    if the_day < 10 then set the_day to "0" & the_day
    return ((the_year & the_month & the_day) as string)
  on error
    return "-ERROR"
  end try
end the_perfect_datestring

Dosyayı bir yere AppleScript uygulaması (örn. DateFolder.app) olarak kaydedin (örn. ~ / Uygulamalar).

Bir klasör açın ve araç çubuğundaki DateFolder.app öğesini bırakın:

Bulucu araç çubuğu

Açık bir klasörde klasör oluşturmak için uygulamanın araç çubuğundaki simgesine basmanız yeterlidir. Yeni klasör otomatik olarak açılır. open yYeni klasörün açılmasını istemiyorsanız, komut dosyasında ( ) satır 22'yi kaldırın . Uygulamayı Dock'a ekleyip açarsanız, en öndeki klasörde veya masaüstünde yeni bir klasör oluşturur (açık klasör yoksa).

Yalnızca Mac OS X 10.7.5'te test edilmiştir. Aslan!


Kısa çizgi eklemek ve geçerli saati eklemek için aşağıdaki satırları ekleyin (yukarıdaki komut dosyasında 32-34 satırını değiştirin):

    set the_hour to hours of (cd) as number
    set the_minute to minutes of (cd) as number
    set the_second to seconds of (cd) as number
    if the_month < 10 then set the_month to "0" & the_month
    if the_day < 10 then set the_day to "0" & the_day
    if the_hour < 10 then set the_hour to "0" & the_hour
    if the_minute < 10 then set the_minute to "0" & the_minute
    if the_second < 10 then set the_second to "0" & the_second
    return ((the_year & the_month & the_day & "-" & the_hour & the_minute & the_second) as string)

PowerPC uygulamaları artık desteklenmediği için “foldermaker.app” uygulamasını açamıyorsunuz. Koşu 10.11.2 (15C50).
Gaurav Gandhi
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.