OS X'e programlı bir şekilde JDK'nın belirli bir sürümünü yükleyebilir miyim (örn. Yalnızca komut satırı araçlarını kullanarak)?


Yanıtlar:


0
curl -L -b "oraclelicense=a" http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/7u79-b15/jdk-7u79-macosx-x64.dmg -O
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.