Terminalden başlatırken args Firefox'a gönderin


3

Google Chrome’un Terminal uygulamasından başlatılmasıyla ilgili ek argümanlar şu şekilde gönderilir:

open /Applications/Google\ Chrome.app   --args -myArgs="ARGS"

Firefox’a argüman gönderme sözdizimi nedir?

Bariz denedim:

open /Applications/Firefox.app   --args -myArgs="ARGS"

Bu, Firefox'u çalıştırır, ancak yaylar ayarlanmamıştır.

Yanıtlar:


3

Geçmek için argümanlar tarafından açılan bir uygulamaya open komut, kullan her ikisi de -a ve --args seçenekleri .

Örnek: open -a Firefox --args -private-window

İtibaren open man sayfa : open [ −a application] file ... [ −−args arg1 ...]

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.