Mac App SQLDeveloper, uygulama kapandıktan sonra Dock'e takıldı, Süreç öldürüldü


0

Mac OS dock'ta SQLDeveloper 4.1.3 (en yeni) uygulama simgesinin donduğu bir hatayla başladım. Bu, bilgisayarı yeniden başlatmadan uygulamayı yeniden başlatmamı engelliyor.

rıhtımda sqldeveloper

Etkinlik Monitörü çalışan uygulama göstermiyor.

P1105S123LT3:~ dan$ ps -A | grep SQL
 569 ??     0:00.01 /bin/bash /Applications/SQLDeveloper.app/Contents/MacOS/sqldeveloper.sh
4330 ??     0:39.13 /Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_92.jdk/Contents/Home/bin/java -Xbootclasspath/a:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_92.jdk/Contents/Home/lib/tools.jar:/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk1.8.0_92.jdk/Contents/Home/lib/dt.jar -Djdeveloper.system_http_proxy=DIRECT -Djdeveloper.system_http_non_proxy_hosts= -Dsun.java2d.noddraw=true -Dnetbeans.home=../../ide/bin/../../netbeans/platform/ -Dnetbeans.logger.console=true -Dexcluded.modules=org.eclipse.osgi -Dide.cluster.dirs=../../ide/bin/../../netbeans/fcpbridge/:../../ide/bin/../../netbeans/ide/:../../ide/bin/../../netbeans/../ -Xverify:none -Doracle.ide.extension.HooksProcessingMode=LAZY -Dorg.eclipse.equinox.simpleconfigurator.configUrl=file:bundles.info -Dosgi.bundles.defaultStartLevel=1 -Dosgi.configuration.cascaded=false -Dosgi.noShutdown=true -Dorg.osgi.framework.bootdelegation=* -Dosgi.parentClassloader=app -Dosgi.locking=none -Dosgi.contextClassLoaderParent=app -Xbootclasspath/p:../../ide/bin/../../rdbms/jlib/ojdi.jar -Dosgi.classloader.type=parallel -Dosgi.bundlefile.limit=500 -Dide.feedback-server=ide.us.oracle.com -Djavax.xml.transform.TransformerFactory=oracle.ide.xml.switchable.SwitchableTransformerFactory -Djavax.xml.stream.XMLInputFactory=com.ctc.wstx.stax.WstxInputFactory -Djavax.xml.stream.util.XMLEventAllocator=oracle.ideimpl.xml.stream.XMLEventAllocatorImpl -Doracle.ide.reportEDTViolations=bug -Doracle.ide.reportEDTViolations.exceptionsfile=../../ide/bin/../../ide/bin/swing-thread-violations.conf -Xms128M -Xmx800M -Doracle.ide.IdeFrameworkCommandLineOptions=-clean,-console,-debugmode,-migrate,-migrate:,-nomigrate,-nonag,-nondebugmode,-noreopen,-nosplash,-role:,-su -Dide.update.usage.servers=http://www.oracle.com/webfolder/technetwork/sqldeveloper/usage.xml -Doracle.ide.util.AddinPolicyUtils.OVERRIDE_FLAG=true -Dsun.java2d.ddoffscreen=false -Dwindows.shell.font.languages= -Doracle.ide.startup.features=sqldeveloper -Doracle.ide.osgi.boot.api.OJStartupHook=oracle.dbtools.raptor.startup.HomeSupport -Doracle.jdbc.mapDateToTimestamp=false -Doracle.jdbc.autoCommitSpecCompliant=false -Doracle.jdbc.useFetchSizeWithLongColumn=true -Dsun.locale.formatasdefault=true -Dorg.netbeans.CLIHandler.server=false -Dide.AssertTracingDisabled=true -Doracle.ide.util.AddinPolicyUtils.OVERRIDE_FLAG=true -Djava.util.logging.config.file=logging.conf -Dsqldev.debug=false -Dsqldev.onsd=true -Dcom.apple.mrj.application.apple.menu.about.name=SQL_Developer -Dcom.apple.mrj.application.growbox.intrudes=false -Dcom.apple.macos.smallTabs=true -Dapple.laf.useScreenMenuBar=true -Xdock:name=Oracle SQL Developer -Xdock:icon=SQLDeveloperIcons.icns -Xbootclasspath/p:../../rdbms/jlib/ojdi.jar -Dide.conf="/Applications/SQLDeveloper.app/Contents/Resources/sqldeveloper/sqldeveloper/bin/sqldeveloper.conf" -Duser.conf="/Users/dan/.sqldeveloper/4.1.0/product.conf" -Dtool.user.conf="/Users/dan/.sqldeveloper/4.1.0/sqldeveloper.conf" -Dide.startingcwd="/Applications/SQLDeveloper.app/Contents/Resources/sqldeveloper/sqldeveloper/bin" -classpath ../../ide/bin/../../ide/lib/ide-boot.jar:../../ide/bin/../../netbeans/platform/lib/boot.jar:../../ide/bin/../../netbeans/platform/lib/org-openide-util-ui.jar:../../ide/bin/../../netbeans/platform/lib/org-openide-util.jar:../../ide/bin/../../netbeans/platform/lib/org-openide-util-lookup.jar:../../ide/bin/../../netbeans/platform/lib/org-openide-modules.jar:../../ide/bin/../../ide/lib/fcpboot.jar:../../ide/bin/../../ide/lib/xml-factory.jar:../../ide/bin/../../ide/lib/woodstox-core-asl-4.2.0.jar:../../ide/bin/../../ide/lib/stax2-api-3.1.1.jar:../lib/oracle.sqldeveloper.homesupport.jar oracle.ide.osgi.boot.OracleIdeLauncher
4536 ttys000  0:00.00 grep SQL
P1105S123LT3:~ dan$ ps -A | grep SQL
4560 ttys000  0:00.00 grep SQL


P1105S123LT3:~ dan$ kill -9 4330
-bash: kill: (4330) - No such process
P1105S123LT3:~ dan$ kill -9 569
-bash: kill: (569) - No such process
P1105S123LT3:~ dan$

When I run directly from shell, it launches
P1105S123LT3:~ dan$ /Applications/SQLDeveloper.app/Contents/MacOS/sqldeveloper.sh
When I kill it from another terminal window :

P1105S123LT3:~ dan$ kill -9 12148
The shell from which I launched it returns this:

/Applications/SQLDeveloper.app/Contents/Resources/sqldeveloper/sqldeveloper/bin/../../ide/bin/launcher.sh: line 1286: 12148 Killed: 9        ${JAVA} "${APP_VM_OPTS[@]}" ${APP_ENV_VARS} -classpath ${APP_CLASSPATH} ${APP_MAIN_CLASS} "${APP_APP_OPTS[@]}"
P1105S123LT3:~ dan$
P1105S123LT3:~ dan$
P1105S123LT3:~ dan$

denedim killall Dock Bu onu temizlemiyor. /Users/dan/Library/Preferences/com.apple.dock.plist adresini silmekle yoruldum

Yine de uygulamayı bağlantı istasyonundan temizleyemiyorum ....

Herhangi bir fikir??

Yanıtlar:


1

Yani bu mac dosya yapısı bozulma ile ilgili görünüyor. Güvenli modda yeniden başlattım ve bu sorun ne zaman çözüldü bazı önbellek yeniden

Yine normal modda yeniden başlattım. Dosya yapısını doğrulamak için disk yardımcı programını da çalıştırdım.

Güvenli modun aşağıdaki önbellekleri, tercihleri, klasörleri atladığını söyleyen elma desteğiyle konuştum ... gerekirse, önbelleklerin yeniden yapılandırılmasını zorlamak için bu klasörleri silebilir.

/Users/myuser/library/cache
/Users/myuser/library/LaunchAgents
/Users/myuser/library/Saved Application State

/library/Caches
/library/LaunchAgents
/library/LaunchDaemons
/library/StartupItems
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.