İşaretli bir e-postayı ileten bir elma betiği nasıl oluşturulur


2

İşaretli bir e-postayı x@mail.asana.com adresine iletecek bir elma betiği oluşturmak istiyorum

Bu senaryoyu denedim:

on run

 tell application "Mail"
  repeat with _acct in imap accounts
    --Look For Flagged Messages in the INBOX
    set _acct_name to name of _acct
    set _inbox to _acct's mailbox "INBOX"

    set _msgs_to_capture to (a reference to ¬
      (every message of _inbox ¬
        whose flagged status is true))

    repeat with eachMessage in _msgs_to_capture
      set theStart to missing value
      set theDue to missing value
      set theOmniTask to missing value

      set theTitle to the subject of eachMessage
      set theNotes to the content of eachMessage

      set theCombinedBody to "message://%3c" & message id of eachMessage & "%3e" & return & return & theNotes

      tell application "OmniFocus"
        tell default document
          set newTaskProps to {name:theTitle}
          if theStart is not missing value then set newTaskProps to newTaskProps & {start date:theStart}
          if theDue is not missing value then set newTaskProps to newTaskProps & {due date:theDue}
          if theCombinedBody is not missing value then set newTaskProps to newTaskProps & {note:theCombinedBody}

          set newTask to make new inbox task with properties newTaskProps
        end tell
      end tell

      set flagged status of eachMessage to false

    end repeat

  end repeat
end tell

end run

Ancak, bu komut dosyası yalnızca bir e-posta göndermek yerine OmniFocus'u açar.

Bu betiği nasıl değiştirebilirim veya yeni bir tane ile başlayabilirim ki işaretli bir e-postayı otomatik olarak x@mail.asana.com adresine yönlendirir?


Bir şey denedin mi? Eğer öyleyse, bir link eklemeyi ya da ne yaptığınızı ayrıntılandırmayı düşünür müsünüz?
bassplayer7

Biraz araştırma dışında hiçbir şey yapmadım. Bu çözümleri buldum ancak sadece bir e-posta göndermek yerine OmniFocus'u açıyorlar
Chris

Yanıtlar:


1

İşaretli tüm mesajları ayarlanmış bir adrese ileten OmniFocus uygulamanıza referansta bulunmayan bazı kodlar. Beğeninize ayarlayın ....

Snow Leopard macbook'umdaki bir cazibe gibi çalışıyor.

set toAddress to "userx@mail.asana.com"
set toName to "User X"

tell application "Mail"
  repeat with _acct in imap accounts
    --Look For Flagged Messages in the INBOX
    set _acct_name to name of _acct
    set _inbox to _acct's mailbox "INBOX"
    set _msgs_to_capture to (a reference to ¬
      (every message of _inbox ¬
        whose flagged status is true))

    repeat with _msg in _msgs_to_capture
      set _fwdmsg to forward _msg with opening window

      tell _fwdmsg
        make new to recipient at end of ¬
          to recipients with properties {name:toName, address:toAddress}
      end tell

      activate

      send _fwdmsg
    end repeat
  end repeat
end tell 
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.