Başsız modda çalışan bir VirtualBox VM'sinin Bridged IP adresini nasıl alabilirim?


26

Bir sunucuda ayarlanmış VirtualBox var. Bridged VM olarak kurulmuş ve bir IP adresine sahip. Şimdi başsız modda çalışıyor, "VBoxHeadless -s PuppetMaster" ile başladı.

VM'nin VBoxManage'ı kullandığı IP'yi nasıl bulabilirim?

Yanıtlar:


20

Headless VB'imi aşağıdaki komutların birleşimiyle bulabilirim:

# Update arp table
for i in {1..254}; do ping -c 1 192.168.178.$i & done

# Find vm name
VBoxManage list runningvms

# Find MAC: subsitute vmname with your vm's name
VBoxManage showvminfo vmname

# Find IP: substitute vname-mac-addr with your vm's mac address in ':' notation
arp -a | grep vmname-mac-addr

Ancak daha da kolay: Linux'ta VB'ye bağlanabilirsiniz:

# Default VirtualBox Listening Port: 3389
rdesktop -N hostingserver:3389

Bu komut bir kabuk penceresi açacaktır ve Başsız VB IP: ip adresinizi alabileceğiniz Başsız VB'ye doğrudan erişiminiz olacaktır.


6

Konuk eklemelerini yükleyin ve (linux'un misafir olduğunu varsayarak) aşağıdakileri çalıştırabilirsiniz:

VBoxManage --nologo guestcontrol yourVirtualMachineName execute --image "/sbin/ifconfig"  --username yourUser --password yourPassword --wait-exit --wait-stdout -- -a

1
Biçim biraz değişti, ihtiyacınız olacakVBoxManage --nologo guestcontrol yourVirtualMachineName --username yourUser --password yourPassword run -- /sbin/ifconfig -a
mike.dld

4
VBoxManage guestproperty enumerate {`VBoxManage list runningvms | awk -F"{" '{print $2}'` | grep IP | awk -F"," '{print $2}' | awk '{print $2}'

Komut, tek bir VM için çalışır. - VM adına göre birden fazla VM filtresiyle, örneğin:VBoxManage list runningvms | grep vmname | awk ...
mschuett

Ya da belirli bir VM hakkında bilgi alabiliriz. egVBoxManage guestproperty get <vm-name> "/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP" | cut -f2 -d " "
Mohnish 19

3

VBoxManage'ın size bu bilgileri doğrudan verebileceğinden emin değilim. Yapabileceğiniz şey, ağ kartı yapılandırmasını görmek için aşağıdaki komutu çalıştırmaktır.

VBoxManage showvminfo PuppetMaster | egrep ^NIC

Bu, başka hiçbir şey size MAC adresini sağlamazsa, gerçek ip adresini başka yollarla bulmanızı sağlar.


2
IP adresini komut satırından MAC adresini kullanarak nasıl alacağınız hakkında bir fikriniz var mı?
Jon Haddad

2

Bu komutu kullanarak doğrudan alabilirsiniz:

VBoxManage list bridgedifs

1

Gönderen virtualbox.org forumu -

VBoxManage guestproperty get <vm-name> "/VirtualBox/GuestInfo/Net/0/V4/IP" | cut -f2 -d " "

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.