IIS7 varsayılan bekletme süresi nedir?


Yanıtlar:


30

IIS7'deki varsayılan bağlantı zaman aşımı 2 dakikadır. IIS Mgr'da web sitenizi tıklayın, Gelişmiş Ayarlar'ı tıklayın ve Bağlantı Sınırları'nı genişletin. Bağlantı Zaman Aşımı (Saniye) ayarı, bunu düzenleyen ayardır. IIS, bu süre için bir bağlantıda etkinlik almazsa, bağlantı zaman aşımına uğrar. Bu, bağlantının canlı kalması için istenip istenmediğine bakılmaksızın. Elbette, bunun bir "canlı tutma zaman aşımı" olması için canlı tutma özelliğine sahip olmanız gerekir. Canlı tutma, IIS'de varsayılan olarak etkindir.

Ayrıca site için applicationHost.config dosyasındaki <limits>ve connectionTimeoutniteliğini kullanarak ayarlayabilirsiniz .

<limits connectionTimeout="00:02:00" />

Bu zaman aşımı değerini 2 dakikaya ayarlayacaktır.


7

HTTP KeepAlive, doğru / yanlış bir anahtardır. HTTP Keepalive true olursa, "Connection Timeout" ayarını kullanır (varsayılan 120 saniye)


Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.