IPtables ile belirli bir IP gelen / gelen trafiğe izin ver


25

IPtables kullanarak tüm trafiğin belirli bir ip için izin vermek istiyorum.

satır ekleyerek denedi:

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT
/sbin/iptables -A OUTPUT -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT

... ancak hala uzak ipe erişemiyorum (XXX.XXX.XXX.XXX).

herhangi bir tavsiye?

zarf içinde tnx!

EDIT: önerileri ile ben iptables değişti. hala uzak sunucuya bağlanamıyorum. iptables durumu şöyle görünür:

[root@myserver ~]# /etc/init.d/iptables status
Table: nat
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Table: mangle
Chain PREROUTING (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Chain INPUT (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Chain FORWARD (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Chain OUTPUT (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Chain POSTROUTING (policy ACCEPT)
num target   prot opt source        destination     

Table: filter
Chain INPUT (policy DROP)
num target   prot opt source        destination     
1  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED 
2  REJECT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp flags:!0x17/0x02 reject-with tcp-reset 
3  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID 
4  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
5  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpts:1024:65535 
6  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8443 
7  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:3718 
8  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:88 
9  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:88 
10  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8080 
11  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:8080 
12  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:873 
13  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:873 
14  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8880 
15  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:80 
16  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:443 
17  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:21 
18  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:20 
19  ACCEPT   tcp -- XXX.XXX.XXX.XXX   0.0.0.0/0      
20  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:22 
21  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:587 
22  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:25 
23  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:465 
24  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:110 
25  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:995 
26  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:143 
27  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:993 
28  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:106 
29  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:3306 
30  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:5432 
31  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:9008 
32  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:9080 
33  DROP    udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:137 
34  DROP    udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:138 
35  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:139 
36  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:445 
37  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:1194 
38  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:53 
39  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:53 
40  ACCEPT   icmp -- 207.250.234.40    0.0.0.0/0      icmp type 8 code 0 
41  DROP    icmp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      icmp type 8 code 0 
42  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      

Chain FORWARD (policy DROP)
num target   prot opt source        destination     
1  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED 
2  REJECT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp flags:!0x17/0x02 reject-with tcp-reset 
3  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID 
4  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
5  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8443 
6  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:3718 
7  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:88 
8  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:88 
9  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8080 
10  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:8080 
11  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:873 
12  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:873 
13  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      

Chain OUTPUT (policy DROP)
num target   prot opt source        destination     
1  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state RELATED,ESTABLISHED 
2  REJECT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp flags:!0x17/0x02 reject-with tcp-reset 
3  DROP    all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      state INVALID 
4  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      
5  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpts:1024:65535 
6  DROP    tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8443 
7  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:3718 
8  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:21 
9  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:20 
10  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      XXX.XXX.XXX.XXX   
11  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:88 
12  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:88 
13  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:8080 
14  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:8080 
15  ACCEPT   tcp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      tcp dpt:873 
16  ACCEPT   udp -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      udp dpt:873 
17  ACCEPT   all -- 0.0.0.0/0      0.0.0.0/0      

[root@myserver ~]# 

IPtables hizmetini tamamen durdurursanız, siteye bağlanabileceğinizi farz ediyorum, değil mi?
David Z,

User48058 @
Daniel Díaz

Yanıtlar:


33

Sanırım bayraklarından birini bayraklı bayrakla değiştirmelisin. XXX.XXX.XXX.XXX adresiniz güvenlik duvarının dışındaysa,

/sbin/iptables -A INPUT -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT
/sbin/iptables -A OUTPUT -p tcp -d XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT

Aksi takdirde, başka bir yol

DÜZENLE:

VE iptables yenile:

Yapılandırmanıza bağlı olarak:

/etc/init.d/iptables restart 

/etc/init.d/networking restart 

/etc/init.d/firewall restart

iptables hizmetinin yeniden başlatılmasını gerektiriyor mu? Benim durumumda (Ubuntu 19.04), gerektirmez, sadece yapar iptables -Ave kurallar yürürlüğe
girer


10

-Aekler. Bu, kurallar listesinin sonuna kuralı ekler, böylece gelen bağlantı listedeki daha yüksek bir kuralla kesilebilir.

Emin gelen veya bir IP adresine tüm bağlantılarını kabul edilen yapmak için, değişim -Aiçin -Ihangi listenin en üstündeki kural ekler:

iptables -I INPUT -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT
iptables -I OUTPUT -p tcp -d XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT`

2

Kurallarının geri kalan kısmı nasıl görünüyor? -Aekler, bu yüzden listenin sonunda bir -p tcp -s xxx.xxx.xxx.xxx -j REJECTveya (daha muhtemel) -j REJECTvarsa, bunu yapmadan önce, hiçbir işe yaramayacak.


hala çalışmıyor, lütfen iptables durumumu kontrol edebilir misiniz, ben asal gönderiyi düzenledim. zarf içinde tnx!
user48058

Neden dünyaya INPUT ve OUTPUT'ta "tcp dpts: 1024: 65535" bırakıyorsunuz? Sorunun kaynağı bu, eminim. Bunu isabet sayılarına ( iptables -L -n -v) bakarak doğrulayabilirsiniz , çalışmayan şeyi yapın, sonra tekrar sayılara bakın.
Bill Weiss,

Yukarı çık -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPTve tekrar dene. Deneyin /sbin/iptables -I INPUT 1 -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPTve/sbin/iptables -I OUTPUT 1 -p tcp -s XXX.XXX.XXX.XXX -j ACCEPT
Bill Weiss,

Neden INPUT ve OUTPUT'ta "tcp dpts: 1024: 65535"? Sorununun kaynağı bu, iddiaya girerim.
Net Runner
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.