Robocopy: Bir dizinin içeriğini nasıl taşırım ama KEEP


23

Basit görev:

Dizinin tüm içeriğini taşıma c:\Users\files\Desktop\test 2içinc:\Users\files\Desktop\test 1

C:\admin\temp>robocopy "c:\Users\files\Desktop\test 2" "c:\Users\files\Desktop\test" *.* /S /MOVE

Kulağa mantıklı geliyor ama şimdi de dizin c:\Users\files\Desktop\test 2kaldırılıyor. İÇERİK'i kaldırma dizininin kendisi olmadan yalnızca hareket ettirmek için bir anahtar var mı?


Robocopy neden neyden farklı olmak zorunda?
John Gardeniers


1
Peki ya robocopy test1 test2 ... && mkdir test2
jftuga

Ana dizinin izinlerini değiştirerek bitirdim, böylece kullanıcı robografisi altında çalışıyordu, bu dizinin kendisini silemedi,
Matthew Lock

Yanıtlar:


14

Aynı şeyi bir ağ paylaşımından da yapmaya çalışıyorum.

SET MoveDirSource=\\Server\Folder
SET MoveDirDestination=Z:\Folder

İşte bulgularım ve bir Windows 7 makinesindeki testlerden çıkan çözüm.

Öneri:

ROBOCOPY "%MoveDirSource%" "%MoveDirDestination%" /MOVE /E

Sorun: Kaynak klasörü taşır.

Öneri:

ROBOCOPY "%MoveDirSource%" "%MoveDirDestination%" /MOVE /E /XD "%MoveDirSource%"

Sorun: Hala kaynak klasörü taşıyor.

Öneri:

ROBOCOPY "%MoveDirSource%" "%MoveDirDestination%" /MOV /E

Sorun: Kaynak klasörde boş klasör yapısını geride bırakır.

Çalışma çözümü:

MKDIR "%MoveDirDestination%"
FOR  %%i IN ("%MoveDirSource%\*") DO      MOVE /Y "%%i" "%MoveDirDestination%\%%~nxi"
FOR /D %%i IN ("%MoveDirSource%\*") DO ROBOCOPY /MOVE /E "%%i" "%MoveDirDestination%\%%~nxi"

İlk iki satır üst seviye dosyaları, üçüncü klasörleri taşır. %% çiftinin bir toplu iş dosyasında kullanım içindir, komut satırına yapıştırmanın bunların tek bir yüzde işaretine dönüştürülmesi gerektiğini unutmayın.

Hedefdeki ~ nxi bir FOR ORTAK DEĞİŞİM (VARIABLE) (Bkz. FOR /?). Burada ~ nxi, o sırada çevrilmiş olan öğenin adını ve uzantısını temsil eder.

Robocopy varsayılan olarak MİLYON RETRY kez ve her deneme arasında 30 İKİNCİ BEKLEYİN, bu nedenle robokopi argümanlarına / R: 1 / W: 1 eklemek isteyebilirsiniz .


8

/ MOV seçeneğini denediniz mi?

      /MOV :: MOVe files (delete from source after copying).

F:> robokopi /?


ROBOCOPY :: Windows için sağlam dosya kopyası

Başladı: Cuma Ağu 06 11:51:26 2010

     Usage :: ROBOCOPY source destination [file [file]...] [options]

     source :: Source Directory (drive:\path or \\server\share\path).
  destination :: Destination Dir (drive:\path or \\server\share\path).
      file :: File(s) to copy (names/wildcards: default is "*.*").

::
:: Copy options :
::
       /S :: copy Subdirectories, but not empty ones.
       /E :: copy subdirectories, including Empty ones.
     /LEV:n :: only copy the top n LEVels of the source directory tree.

       /Z :: copy files in restartable mode.
       /B :: copy files in Backup mode.
      /ZB :: use restartable mode; if access denied use Backup mode.
    /EFSRAW :: copy all encrypted files in EFS RAW mode.

/COPY:copyflag[s] :: what to COPY for files (default is /COPY:DAT).
          (copyflags : D=Data, A=Attributes, T=Timestamps).
          (S=Security=NTFS ACLs, O=Owner info, U=aUditing info).

    /DCOPY:T :: COPY Directory Timestamps.

      /SEC :: copy files with SECurity (equivalent to /COPY:DATS).
    /COPYALL :: COPY ALL file info (equivalent to /COPY:DATSOU).
    /NOCOPY :: COPY NO file info (useful with /PURGE).

    /SECFIX :: FIX file SECurity on all files, even skipped files.
    /TIMFIX :: FIX file TIMes on all files, even skipped files.

     /PURGE :: delete dest files/dirs that no longer exist in source.
      /MIR :: MIRror a directory tree (equivalent to /E plus /PURGE).

      /MOV :: MOVe files (delete from source after copying).
     /MOVE :: MOVE files AND dirs (delete from source after copying).

 /A+:[RASHCNET] :: add the given Attributes to copied files.
 /A-:[RASHCNET] :: remove the given Attributes from copied files.

    /CREATE :: CREATE directory tree and zero-length files only.
      /FAT :: create destination files using 8.3 FAT file names only.
      /256 :: turn off very long path (> 256 characters) support.

     /MON:n :: MONitor source; run again when more than n changes seen.
     /MOT:m :: MOnitor source; run again in m minutes Time, if changed.

 /RH:hhmm-hhmm :: Run Hours - times when new copies may be started.
      /PF :: check run hours on a Per File (not per pass) basis.

     /IPG:n :: Inter-Packet Gap (ms), to free bandwidth on slow lines.

      /SL :: copy symbolic links versus the target.

    /MT[:n] :: Do multi-threaded copies with n threads (default 8).
          n must be at least 1 and not greater than 128.
          This option is incompatible with the /IPG and /EFSRAW options.
          Redirect output using /LOG option for better performance.

::
:: File Selection Options :
::
       /A :: copy only files with the Archive attribute set.
       /M :: copy only files with the Archive attribute and reset it.
/IA:[RASHCNETO] :: Include only files with any of the given Attributes set.
/XA:[RASHCNETO] :: eXclude files with any of the given Attributes set.

/XF file [file]... :: eXclude Files matching given names/paths/wildcards.
/XD dirs [dirs]... :: eXclude Directories matching given names/paths.

      /XC :: eXclude Changed files.
      /XN :: eXclude Newer files.
      /XO :: eXclude Older files.
      /XX :: eXclude eXtra files and directories.
      /XL :: eXclude Lonely files and directories.
      /IS :: Include Same files.
      /IT :: Include Tweaked files.

     /MAX:n :: MAXimum file size - exclude files bigger than n bytes.
     /MIN:n :: MINimum file size - exclude files smaller than n bytes.

   /MAXAGE:n :: MAXimum file AGE - exclude files older than n days/date.
   /MINAGE:n :: MINimum file AGE - exclude files newer than n days/date.
   /MAXLAD:n :: MAXimum Last Access Date - exclude files unused since n.
   /MINLAD:n :: MINimum Last Access Date - exclude files used since n.
          (If n < 1900 then n = n days, else n = YYYYMMDD date).

      /XJ :: eXclude Junction points. (normally included by default).

      /FFT :: assume FAT File Times (2-second granularity).
      /DST :: compensate for one-hour DST time differences.

      /XJD :: eXclude Junction points for Directories.
      /XJF :: eXclude Junction points for Files.

::
:: Retry Options :
::
      /R:n :: number of Retries on failed copies: default 1 million.
      /W:n :: Wait time between retries: default is 30 seconds.

      /REG :: Save /R:n and /W:n in the Registry as default settings.

      /TBD :: wait for sharenames To Be Defined (retry error 67).

::
:: Logging Options :
::
       /L :: List only - don't copy, timestamp or delete any files.
       /X :: report all eXtra files, not just those selected.
       /V :: produce Verbose output, showing skipped files.
      /TS :: include source file Time Stamps in the output.
      /FP :: include Full Pathname of files in the output.
     /BYTES :: Print sizes as bytes.

      /NS :: No Size - don't log file sizes.
      /NC :: No Class - don't log file classes.
      /NFL :: No File List - don't log file names.
      /NDL :: No Directory List - don't log directory names.

      /NP :: No Progress - don't display percentage copied.
      /ETA :: show Estimated Time of Arrival of copied files.

   /LOG:file :: output status to LOG file (overwrite existing log).
   /LOG+:file :: output status to LOG file (append to existing log).

  /UNILOG:file :: output status to LOG file as UNICODE (overwrite existing log).
 /UNILOG+:file :: output status to LOG file as UNICODE (append to existing log).

      /TEE :: output to console window, as well as the log file.

      /NJH :: No Job Header.
      /NJS :: No Job Summary.

    /UNICODE :: output status as UNICODE.

::
:: Job Options :
::
  /JOB:jobname :: take parameters from the named JOB file.
 /SAVE:jobname :: SAVE parameters to the named job file
     /QUIT :: QUIT after processing command line (to view parameters).
     /NOSD :: NO Source Directory is specified.
     /NODD :: NO Destination Directory is specified.
      /IF :: Include the following Files.

2
evet, ama bu SADECE dosyaları taşır ve dizinleri el değmemiş olarak
bırakır

1
-1 cevap sorulan soruyu ele
almıyor

1
@Chris. Biraz sert düşünceler. Cevap, "ana dizin" gerekliliği dışında geçerliydi ve cevabını yayınladıktan sonra elde edilebilecek olan açıklamaları istedim. Cevabımı kullanarak / XD veya / XA parametresini kullanabilirsiniz.
Guy

2
Bu aslında bu sorunun mükemmel cevabı. "/ Mov" düğmesiyle ("/ move" düğmesi değil) robokopi kullanın ve ana dizini hedefleyin. Voila !!
John Homer

1
Bu mükemmel bir cevap değil. Mov anahtarı alt dizinleri taşımaz. / mov / e dosyaları taşıyacak ancak alt dizinleri kopyalayacaktır . Yalnızca ana dizini saklamak istiyorsanız, boş alt dizinleri manuel olarak kaldırmanız veya çalışan diğer cevaplardan birini kullanmanız gerekir
HugoRune

6

Bunu, silmek istemediğiniz dizinde bir yer tutucu dosya oluşturarak ve ardından / XF kullanarak dosyayı dışlamak için robokopi talimatı vererek yapabilirsiniz.

Dosya hariç tutulduğundan, taşınmaz ve dizin silinmez.

Ayrıntılar için diğer siteye bakın: http://www.experts-exchange.com/OS/Microsoft_Operating_Systems/Windows/XP/Q_24306678.html (ve aşağıya, vb. Aşağı doğru kaydırın).


1
Bu durum böyle görünmüyor, yarasa dosyasını kopyalamak istediğim dizinde kendimde tutuyorum, yarasa dosyası dışlanmış ve robokopi hala klasörü silmeye çalışıyor (ve yarasa dosyası çalıştığından başarısız oluyor).
Chris Marisic

@ Chris-Marisic: Toplu iş dosyasını bulunduğu dizinin dışından çalıştırmayı deneyin. Toplu iş dosyasını içeren dizine cd atarsanız ve oradan çalıştırırsanız, toplu iş dosyasını dışlamak için / XF kullanıyor olsanız bile "İşlem başka bir işlem tarafından kullanılıyor çünkü işlem erişemiyor" ifadesini alırsınız.
RedGreenCode

4

Aynı sorunu MKDIRyaşadım ve çalıştırdıktan sonra sadece komutla düzelttim robocopy.

Belirli bir klasörün tüm içeriğini SADECE üst klasörler geride kalacak şekilde taşımak istiyorsunuz. Peki neden sadece üst klasörünü tekrar oluşturmuyorsun?

Elbette bazı kullanıcı hakları sorunlarına sahip olabilirsiniz, ancak bu da çözülebilir.


2

Robocopy komutundan çıkardığınız benzersiz bir yer tutucu dosya oluşturun.

Bir astar aşağıdaki gibidir:

echo.>>"C:\Source\.touch" && (robocopy "C:\Source" "C:\Dest" /XF ".touch" /MOVE /E & del "C:\Source\.touch")


1

"Benim" çözümüm, dosya ve klasörleri kaynak klasördeki geçici bir klasöre taşımaktır. (geçici klasörü kendi kendine kopyalamayın!) Ve sonra bunu bir taget klasörüne taşıyın.

set Source=I:\_Test\ToArchive
set target=I:\_Test\Archive
set tempFolderName=@_Copy_in_progress_Do_not_use_@
set LogFile=robocopy-result.log

robocopy.exe %source% %source%\%tempFolderName% /E /MOVE /NS /NP /v /W:0 /R:0 /LOG:%LogFile% /XD %source%\%tempFolderName%
sleep 5
robocopy.exe %source%\%tempFolderName% %target% /E /MOVE /NS /NP /v /W:0 /R:0 /LOG+:%LogFile%

Ben sadece geçici klasöre taşımak "hareket" çok uzun sürüyor tespit ediyorum. İşte güncelleme:

set Source=I:\_Test\ToArchive
set target=I:\_Test\Archive
set tempFolderName=@_Copy_in_progress_Do_not_use_@
set LogFile=robocopy-result.log

mkdir %source%\%tempFolderName%\
for /f "delims==" %%I IN ('dir "%source%" /B') do if NOT %%I==%tempFolderName% (move "%source%\%%I" "%source%\%tempFolderName%")
sleep 3
robocopy.exe %source%\%tempFolderName% %target% /E /MOVE /NS /NP /v /W:0 /R:0 /LOG:%LogFile%

1

Cevabı bulduğum için şanslıyım. Bir klasörü diskin en üst seviyesine taşımak istedim. Denedim:

Robocopy "<PathToFolderToMove>" "H:\" /MOVE /E

Bu hedef için aşağıdakileri kullanarak bir hata verdi: H:\" \MOVE \E\.

"\" Öğesinin aşağıdaki çift alıntıdan kaçtığını tahmin ettim ve komutu şu şekilde değiştirdim:

Robocopy "<PathToFolderToMove>" "H:\." /MOVE /E

"" İçeriğini sürücünün kök dizinine kopyaladı.

Yani sorunun cevabı:

Robocopy "c:\Users\files\Desktop\test 2" "c:\Users\files\Desktop\test\." /MOVE /E

Saygılar,
Georges


1

/mov& /eSviçlerini kullanarak yeni bir test yaptım ve mükemmel çalışıyor.

Komut satırı seçeneklerinden not ederek, /movve arasında bir fark vardır /move. Test dosyası hedefe doğru ilerleyerek dizin yapısını kaynak üzerinde sağlam halde bıraktı.


-1

Neden farklı? Farklı değil. Bir taşıma işlemi, Robocopy kullanıyor olsanız da olmasanız da, bir copy \ delete işlemidir. Klasörü taşımasını söylüyorsun. Taşıma, yeni yere taşınmanız ve önceki konumu boşaltmanız anlamına gelir.


ama istediğim bu değil. Klasör içeriğini taşımak istiyorum, klasörü koruyarak. Burada nasıl çalıştığını, unix tarzı: (düzenleme, yorumlarda kod, bir ekran görüntüsü olarak) screencast.com/t/YTkwODIzZT
perler

-1 meşru soru için kullanıcı cevabı suçlamak için
Chris Marisic

@ Chris: Anlamıyorum. Kullanıcıyı nasıl suçluyorum? Bir soru sordu ve ben de cevapladım. Cevabımda bir ipucu görmüyorum.
joeqwerty

Why is it different? It's not different.OP, * nix ile yapılabileceği gibi beklenen davranışı gösteren bir ekran görüntüsü yayınladı, ancak bu robokopi hiçbir yönden izin vermiyor gibi görünüyor.
Chris Marisic

Hadi millet, gerçekten mi? Bunun üzerine savunarak? Ben "suçlu" (ve yüklü) cümleyi kaldırmak için soruyu temizledim.
Mark Henderson

-1

sadece ekle \*

C:\admin\temp>robocopy "c:\Users\files\Desktop\test 2\*" "c:\Users\files\Desktop\test" /S /MOVE

2
İyi bir cevap, burada sağlanan daha fazla açıklama ile bir cevaptır.
kasperd

mükemmel çalışıyor ve tam olarak istediğini yapıyor. ayrıca oldukça açıklayıcı. (ters eğik çizgi olsa da
hayal kırıklığına uğrattı

1
@Tagas: İyi çalışıyor olsa bile, gerçekten bir açıklama eklemelisin.
Sven
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.