Site genelinde temel auth ve alt sayfalar için devre dışı bırakmak etkinleştirilsin mi?


26

Göreceli olarak düz bir ileri yapılandırma var:

upstream appserver-1 {
  server unix:/var/www/example.com/app/tmp/gunicorn.sock fail_timeout=0;
}
server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location / {
    proxy_pass http://appserver-1;
    proxy_redirect       off;
    proxy_set_header      Host $host;
    proxy_set_header      X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header      X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

    auth_basic         "Restricted";
    auth_basic_user_file    /path/to/htpasswd;

  }

  location /api/ {
    auth_basic     off;
  }
}

Amaç, /api/alt ağaç hariç, tüm web sitesinde temel kimlik bilgilerini kullanmaktır . Temel kimlik doğrulaması ile ilgili çalışsa da, diğer yönergeler proxy_passde geçerli değildir /api/.

Her şeyi kopyalayıp yapıştırmadan diğer yönergeleri korurken sadece temel auth'yi devre dışı bırakmak mümkün müdür?

Yanıtlar:


26

Peki ya iki dosya?

içerir / proxy.conf şöyle olur:

proxy_pass http://appserver-1;
proxy_redirect       off;
proxy_set_header      Host $host;
proxy_set_header      X-Real-IP $remote_addr;
proxy_set_header      X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;

Ve şu anki conf dosyanız:

upstream appserver-1 {
  server unix:/var/www/example.com/app/tmp/gunicorn.sock fail_timeout=0;
}
server {
  listen 80;
  server_name example.com;

  location / {
    auth_basic         "Restricted";
    auth_basic_user_file    /path/to/htpasswd;
    include includes/proxy.conf;
  }

  location /api/ {
    auth_basic     off;
    include includes/proxy.conf;
  }
}

9

Yapılandırma dosyası

Nginx 1.4.4'te off, auth_basicayar için fiyatlara ihtiyacınız var .

location / {
  auth_basic "Restricted";
  auth_basic_user_file /etc/nginx/passwd;
    include /etc/nginx/uwsgi_params;
    uwsgi_pass unix:/tmp/app.sock;
}

location /api {
  auth_basic "off";
    include /etc/nginx/uwsgi_params;
    uwsgi_pass unix:/tmp/app.sock;
}

Htpasswd / passwd dosyanızı oluşturma

Kur apache2-utils, çok hızlı bir şekilde sizin için htpasswd dosyasını oluşturan güzel bir yardımcı uygulaması var. http://httpd.apache.org/docs/2.2/programs/htpasswd.html

htpasswd -c -m <filename> <username>

Bu, belirli bir konumu dışlar ve sitenin geri kalanı için bir şifre ister. Bununla birlikte , eğer 401 hata sayfası yerine iptal et seçeneğini tıklatırsam, bana istediğim gerçek sayfayı gösterir, ancak statik dosyalar olmadan.
Eksi

4

Aşağıda config, benim paylaşım klasörü ve sitenin kalanında gerekli kimlik doğrulaması için kimlik doğrulaması olmadan diskimdeki bir klasörü paylaşmak için çalışıyor.

server {
    listen    80;
    server_name localhost;
    root C:\\Users\\Work\\XYZ\\;
    autoindex on;
    autoindex_exact_size off;
    autoindex_localtime on;
    auth_basic "Administrator Login";
    auth_basic_user_file C:\\Users\\Work\\.htpasswd;

    location /share {
      auth_basic "off";
      allow all; # Allow all to see content 
      alias C:\\Users\\sg32884\\Work\\share\\;
    }
}
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.