iptables ve çoklu portlar


26

Bu benim için çalışmıyor:

# iptables -A INPUT -p tcp --dports 110,143,993,995 -j ACCEPT

iptables v1.4.7: unknown option `--dports'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.

Ancak man sayfasında, bir seçenek var --dports... herhangi bir fikir?


6
Hızlı tahmin, -m multiport --dports 110,143,993,995 ...
çoklu bağlantı

Yanıtlar:


47

Daha --match multiportfazla port tanımlamak için kuralda kullanmak zorundasınız.

#iptables -A INPUT -p tcp  --match multiport --dports 110,143,993,995 -j ACCEPT

11

Dports seçeneklerini kullanmadan önce -m multiport modülünü belirtmeniz gerekir

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.