ağ ve alt ağ maskesinde tcpdump filtresi


26

Aşağıdaki tcpdump komutunu kullanıyorum:

tcpdump -w net75.out -s 0 host 65.207.95.222

Tek bir ana bilgisayardaki filtreyi aşağıdaki alt ağdaki tüm adresler olarak değiştirmek istiyorum:

65.192.0.0/10

Bunu yapmak için bir tcpdump filtresinin nasıl belirtileceğini çözemedim.

Tavsiye lütfen.

Yanıtlar:


42

Bunu yerine dene.

tcpdump -w net75.out -s 0 net 65.192.0.0/10

erkek pcap filtresi (7)

  dst net net
     True if the IPv4/v6 destination address of the packet has a net-
     work number of net. Net may be either a name from the networks
     database (/etc/networks, etc.) or a network number.  An IPv4
     network  number  can be written as a dotted quad (e.g.,
     192.168.1.0), dotted triple (e.g., 192.168.1), dotted pair (e.g,
     172.16),  or  single  number  (e.g., 10); the netmask is
     255.255.255.255 for a dotted quad (which means that it's really
     a host match), 255.255.255.0 for a dotted triple, 255.255.0.0
     for a dotted pair, or 255.0.0.0 for a single number.  An IPv6
     network number must be written out fully; the netmask is
     ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff:ff, so IPv6 "network" matches are really
     always host matches, and a network match requires a netmask
     length.

  src net net
     True if the IPv4/v6 source address of the packet has a network
     number of net.

  net net
     True if either the IPv4/v6 source or destination address of the
     packet has a network number of net.

  net net mask netmask
     True if the IPv4 address matches net with the specific netmask.
     May be qualified with src or dst. Note that this syntax is not
     valid for IPv6 net.

  net net/len
     True if the IPv4/v6 address matches net with a netmask len bits
     wide. May be qualified with src or dst.

2
Teşekkürler. Sadece tcpdump için man sayfasına baktım, net filtreyi pcap filtresinin man sayfası olarak açıkça belgeleyen yoktu.
harrije
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.