CentOS'ta Apache Benchmark nasıl kurulur?


30

Ben kullanarak Apache Benchmark yüklemeye çalışırken apache yüklemeden Apache Bench (ab) yüklemek için bir yolu var mı benim CentOS üzerinde çözüm ama çalıştırdığınızda yumdownloader httpd, ben hatayı alıyorum:

root@local [~/httpd]# yumdownloader httpd
Loaded plugins: fastestmirror
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: yum.phx.singlehop.com
 * elrepo: repos.lax-noc.com
 * extras: centos.tcpdiag.net
 * updates: mirror.stanford.edu
No Match for argument httpd
Nothing to download

Bu ne? ve nasıl düzeltebilirim?

Düzenleme 1: Michael Hampton yolunu kullanmaya çalışıyorum ancak bu hataları alıyorum:

root@local [~]# yum provides /usr/bin/ab
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: yum.phx.singlehop.com
 * elrepo: repos.lax-noc.com
 * extras: centos.tcpdiag.net
 * updates: mirror.stanford.edu
No Matches found

root@local [~]# yum install httpd-tools
Loaded plugins: fastestmirror, security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: yum.phx.singlehop.com
 * elrepo: repos.lax-noc.com
 * extras: centos.tcpdiag.net
 * updates: mirror.stanford.edu
Setting up Install Process
No package httpd-tools available.
Error: Nothing to do

Yanıtlar:


72

Hangi paketi kullanmak istediğiniz programı içerdiğini keşfedebilirsiniz yum provides:

yum provides /usr/bin/ab

O zaman abbunun httpd-toolspakette olduğunu göreceksiniz .

Ve şimdi yükleyebilirsiniz:

yum install httpd-tools

cevap için çok tanx ama yine hata alıyorum .. lütfen kontrol edin Düzenleme 1
Mehdi Yeganeh

2
Bazı paketleri hariç tuttunuz ya da yum yapılandırmanızı çözdünüz. Uygunsuz istisnalar /etc/yum.confiçin /etc/yum.repos.ddizindeki ve içindeki dosyaları kontrol edin .
Michael Hampton

D: tanx bir sürü onun /etc/yum.conf için, o httpd dışlanan
Mehdi Yeganeh

7
Ayrıca sadece koşabilirsinizsudo yum install /usr/bin/ab
KingPong

1
@KingPong çözümü hile yaptı.
çalışılıyor
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.