Mariadb-server kurulumundan sonra mysqld veya mysql.server yok


33

Yani ... muhtemelen aptalım ama sıkışıp kaldım. Digial Ocean'da bir CentOS 7 kurdum ve MariaDB / MySQL sunucusunu çalıştıramıyorum.

Bazı çıktı

[root@hostname ~]# yum list installed |grep maria
mariadb.x86_64            1:5.5.37-1.el7_0        @updates 
mariadb-libs.x86_64          1:5.5.37-1.el7_0        @updates 
mariadb-server.x86_64         1:5.5.37-1.el7_0        @updates 

Yani kuruldu, en azından müşteriyi görebilir miyiz?

[root@hostname ~]# which mysql
/bin/mysql

Sunucuyu başlatalım, eğlenelim

[root@hostname ~]# service mysqld start
Redirecting to /bin/systemctl start mysqld.service
Failed to issue method call: Unit mysqld.service failed to load: No such file or directory.
[root@hostname ~]# mysqld
-bash: mysqld: command not found
[root@hostname ~]# mysql.server start
-bash: mysql.server: command not found
[root@hostname ~]# 

Ve burası kaybolduğum yer. Yüklü olana bakıldığında, sunucu / arka plan programı yok.

[root@hostname ~]# ls -la /bin/my*
-rwxr-xr-x 1 root root 3419136 Jun 24 10:27 /bin/myisamchk
-rwxr-xr-x 1 root root 3290760 Jun 24 10:27 /bin/myisam_ftdump
-rwxr-xr-x 1 root root 3277032 Jun 24 10:27 /bin/myisamlog
-rwxr-xr-x 1 root root 3320200 Jun 24 10:27 /bin/myisampack
-rwxr-xr-x 1 root root 2914904 Jun 24 10:27 /bin/my_print_defaults
-rwxr-xr-x 1 root root 3533016 Jun 24 10:27 /bin/mysql
-rwxr-xr-x 1 root root 111587 Jun 24 10:24 /bin/mysqlaccess
-rwxr-xr-x 1 root root 3089712 Jun 24 10:27 /bin/mysqladmin
-rwxr-xr-x 1 root root 3253112 Jun 24 10:27 /bin/mysqlbinlog
lrwxrwxrwx 1 root root   26 Sep 8 03:06 /bin/mysqlbug -> /etc/alternatives/mysqlbug
-rwxr-xr-x 1 root root 3090832 Jun 24 10:27 /bin/mysqlcheck
-rwxr-xr-x 1 root root  4247 Jun 24 10:24 /bin/mysql_convert_table_format
-rwxr-xr-x 1 root root  24558 Jun 24 10:24 /bin/mysqld_multi
-rwxr-xr-x 1 root root  27313 Jun 24 10:24 /bin/mysqld_safe
-rwxr-xr-x 1 root root 3173968 Jun 24 10:27 /bin/mysqldump
-rwxr-xr-x 1 root root  7913 Jun 24 10:24 /bin/mysqldumpslow
-rwxr-xr-x 1 root root  3315 Jun 24 10:24 /bin/mysql_find_rows
-rwxr-xr-x 1 root root  1261 Jun 24 10:24 /bin/mysql_fix_extensions
-rwxr-xr-x 1 root root  34826 Jun 24 10:24 /bin/mysqlhotcopy
-rwxr-xr-x 1 root root 3082072 Jun 24 10:27 /bin/mysqlimport
-rwxr-xr-x 1 root root  16204 Jun 24 10:24 /bin/mysql_install_db
-rwxr-xr-x 1 root root 2923136 Jun 24 10:27 /bin/mysql_plugin
-rwxr-xr-x 1 root root  11578 Jun 24 10:24 /bin/mysql_secure_installation
-rwxr-xr-x 1 root root  17473 Jun 24 10:24 /bin/mysql_setpermission
-rwxr-xr-x 1 root root 3084760 Jun 24 10:27 /bin/mysqlshow
-rwxr-xr-x 1 root root 3104240 Jun 24 10:27 /bin/mysqlslap
-rwxr-xr-x 1 root root 3442464 Jun 24 10:27 /bin/mysqltest
-rwxr-xr-x 1 root root 2918416 Jun 24 10:27 /bin/mysql_tzinfo_to_sql
-rwxr-xr-x 1 root root 2995400 Jun 24 10:27 /bin/mysql_upgrade
-rwxr-xr-x 1 root root 2913960 Jun 24 10:27 /bin/mysql_waitpid
-rwxr-xr-x 1 root root  3888 Jun 24 10:24 /bin/mysql_zap

Burada neyi yanlış yaptığımı belirtmek isteyen var mı?

Yanıtlar:


40

Buna rastlayacak biri varsa, çözümü burada buldum: https://ask.fedoraproject.org/en/question/43459/how-to-start-mysql-mysql-isnt-starting/

Aşağıda tekrarla


MariaDB'yi Fedora 20'de başlatmak için, aşağıdaki komutu uygulayın:

systemctl start mariadb.service

Fedora 20'de MariaDB'yi otomatik başlatmak için, aşağıdaki komutu uygulayın:

systemctl enable mariadb.service

MariaDB'yi başlattıktan sonra (bunu yalnızca bir kez yapın), aşağıdaki komutu yürütün:

/usr/bin/mysql_secure_installation

4
Deniyorum sudo systemctl start mariadb, benFailed to start mariadb.service: Unit mariadb.service failed to load: No such file or directory.
donquixote 13:15

2
sudo systemctl enable mysqldsudo systemctl start mysqldhile yapmadan önce , öyle görünüyor.
donquixote

thanks @donquixote Bu davranışla daha önce hiç karşılaşmamıştım (başlamadan önce etkinleştirilmesi gerekli) systemd ile. mysqld.service hizmeti başlattıktan ve hizmeti durdurduktan sonra başarıyla devre dışı bırakılabilir. MySQL hizmetini açıkça başlatmak ve durdurmak ve açılışta otomatik olarak çalıştırılmasını istemiyorum.
05:

13

Koşarken:

yum install mysql

komut varsayılan olarak MariaDB'yi değil MySQL'i kurar.

Bu yüzden aşağıdaki komutu deneyin:

yum list installed | grep mariadb

eğer mariadb-servereksikse aşağıdaki komutu deneyin:

yum install mariadb-server

sunucu paketini yükler ve ardından servisi başlatır:

systemctl start mariadb

veya:

service mariadb start

Benim sorunum bu şekilde çözüldü.


Bu, 2016'nın sonlarından itibaren doğru cevap gibi görünüyor. CentOS'a mysql yüklerken, maria db'yi yükleyecektir, ancak sunucuyu yüklemeyebilir (garip olan) Bu hile yaptı.
Craig Jacobs

Ayrıntılı ve basit bir açıklama ve hatta çalıştı! Yeni Amazon Linux'tayım. Teşekkürler!
musicin3d

3

Servis adı, mariadbaşağıdakileri kullanarak başlatabilirsiniz:

service mariadb start

Kullanmayı durdur:

service mariadb stop

Ve kullanarak yeniden başlatın:

service mariadb restart

2
CentOS 7 kullanıyor systemd, bu nedenle systemctleski servicekomutlar yerine uygun komutları kullanmalısınız .
Sven

2

Dizinin mysqldaltında olup olmadığına bakın /usr/libexec/. En azından CentOS 6.5 ile normal MySQL sunucuyu oraya kendisi kurar.

Ayrıca, systemctl list-unitsMariaDB sunucusunun adını görmek için çıktıya bakın.


mysqld /usr/libexec/dizinde gerçekten var . Ancak systemctl list-unitskomutun çıktısında MariaDB (veya MySQL) hakkında bir şey göremiyorum
danneth

1

Ben mariadb servisini başlatmaya çalışırken de benzer bir problem yaşadım

ERROR 2002 (HY000): '/var/lib/mysql/mysql.sock' soketi üzerinden yerel MySQL sunucusuna bağlanılamıyor

Sorunun eşleşmeyen yum paketlerinde olduğunu düşündüm - bazıları özel mariadb deposundan , diğerleri de centos resmi deposundan kuruldu. Böylece özel yum repo girişini bırakmak, MariaDB paketlerini silmek ve mariadb-server'ı tekrar kurmak zorunda kaldım, sonra hizmet sorunsuz bir şekilde başlayacaktır.


Çıktı @updatesrepo olarak belirtiyor , bu yüzden burada durum böyle görünmüyor. Bu hala bir başkası için yararlı olabilir, bu yüzden paylaştığınız için teşekkür ederim :-)
jornane

0

@OP Lütfen en iyi cevabı seçiniz; @ Moderatör lütfen soruyu kilitleyin;

Bu aynı konuyla karşılaştı, boşuna belirtilen diğer adımları denedi; Ne benim sorunum root olarak oturum ediliyordu /, Herhangi yüzeylerin sudo su çıktıktan ve çalıştırdıktan sonra $ systemctl status mariadbben alınan

mariadb.service - MariaDB database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; disabled; vendor preset: disabled)
  Active: inactive (dead)

Sonra koştum $ sudo systemctl enable mariadbRecieving

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mariadb.service to /usr/lib/systemd/system/mariadb.service.

Daha sonra mariadb ile başlayan $ sudo systemctl start mariadb- Hiçbir hata / mesaj yok, bu yüzden iyi olmalı, ancak kontrol etmenin zararı yok$ systemctl status mariadb

mariadb.service - MariaDB database server
  Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Wed 2018-10-17 10:07:00 CDT; 5min ago
 Process: 18093 ExecStartPost=/usr/libexec/mariadb-wait-ready $MAINPID (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 18000 ExecStartPre=/usr/libexec/mariadb-prepare-db-dir %n (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Main PID: 18092 (mysqld_safe)
  Tasks: 20
  CGroup: /system.slice/mariadb.service
      ├─18092 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --basedir=/usr
      └─18261 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --plugin-dir=/usr/lib64/mysql/plugin --log-error=/var/log/mariadb/mariadb.log --pid-file=/var/run/mariadb/mariadb.pid --socket=/var/lib/mysql/mysql.sock

Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mariadb-prepare-db-dir[18000]: MySQL manual for more instructions.
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mariadb-prepare-db-dir[18000]: Please report any problems at http://mariadb.org/jira
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mariadb-prepare-db-dir[18000]: The latest information about MariaDB is available at http://mariadb.org/.
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mariadb-prepare-db-dir[18000]: You can find additional information about the MySQL part at:
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mariadb-prepare-db-dir[18000]: http://dev.mysql.com
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mariadb-prepare-db-dir[18000]: Consider joining MariaDB's strong and vibrant community:
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mariadb-prepare-db-dir[18000]: https://mariadb.org/get-involved/
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mysqld_safe[18092]: 181017 10:06:58 mysqld_safe Logging to '/var/log/mariadb/mariadb.log'.
Oct 17 10:06:58 centos-7.shared mysqld_safe[18092]: 181017 10:06:58 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /var/lib/mysql
Oct 17 10:07:00 centos-7.shared systemd[1]: Started MariaDB database server.
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.