CentOS 7 "ağ" hizmeti başlatılamıyor


23

"NetworkManager" servisini devre dışı bırakıp çıkardıktan sonra CentOS 7 "network" servisini başlatamıyorum. Şebeke servis durumunu kontrol ettiğimde, şu hatayı veriyor:

#systemctl status network.service
network.service - LSB: Bring up/down networking
  Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/network)
  Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2015-01-16 22:30:46 GMT; 38s ago
 Process: 4857 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/network start (code=exited, status=1/FAILURE)

Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain network[4857]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain network[4857]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain network[4857]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain network[4857]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain network[4857]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain network[4857]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain network[4857]: RTNETLINK answers: File exists
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain systemd[1]: network.service: control process exited, code=exited status=1
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain systemd[1]: Failed to start LSB: Bring up/down networking.
Jan 16 22:30:46 localhost.localdomain systemd[1]: Unit network.service entered failed state.

CenOS'un önceki bölümlerinde "NetworkManager" servisinden şebeke servisine geçerken herhangi bir problem çıkarmamış gibi görünüyordu. Soruna neyin neden olduğu ve nasıl düzeltileceği hakkında bir fikriniz var mı?

Not: Ağ yönetimi servisini kaldırmak için yum erase kullandım.

İşte istendiği gibi ek bilgi:

/etc/sysconfig/network-script/ifcfg-enp8s0
TYPE=Ethernet
BOOTPROTO=dhcp
DEFROUTE=yes
IPV4_FAILURE_FATAL=no
IPV6INIT=yes
IPV6_AUTOCONF=yes
IPV6_DEFROUTE=yes
IPV6_FAILURE_FATAL=no
NAME=enp8s0
UUID=453a07fe-1b07-4f29-bc32-f2168e50706a
ONBOOT=yes
HWADDR=XXXXXXXXXXX
MACADDR=XXXXXXXXXX
PEERDNS=yes
PEERROUTES=yes
IPV6_PEERDNS=yes
IPV6_PEERROUTES=yes

/etc/hosts
127.0.0.1  localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1     localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6

/etc/resolv.conf
; generated by /usr/sbin/dhclient-script
search customer.marples.midcity.lan
nameserver 10.241.128.1

Düşük itibarımdan dolayı yorum gönderemediğim için, bunu olması amaçlanmayan bir cevap olarak gönderiyorum. <br/> <br/> Aşağıdakileri gönderebilir misiniz: <br/> <br/> /etc/sysconfig/network-script/ifcfg-eth0<br/> /etc/hosts<br/> /etc/resolv.conf<br/> <br/> Özel NIC için yapılandırılmış rotalarınızı kontrol etmek isteyebilirsiniz (bulundu /etc/sysconfig/network-scripts/route-<interface>), çünkü bu benzer hatalara neden olabilir. <br/> denedin ifdown eth0ve ifup eth0yerine systemctl (re)start network? Network ManagerKullanmayı devre dışı bıraktınız / kaldırdınız mı?yum remove
Mosh Pit

Merhaba, ikmal için teşekkürler. Yukarıdaki soru bilgilerimi güncelledim, bir göz atın. Evet, NetworkManager servisini kaldırmak için yum silmek kullandım. İfdown eth0 ve ifup eth0'u denemedim, hoever NetworkManager hizmetinin kaldırılması ve network servisinin başlatılamamasına rağmen ağ bağlantım hala çalışıyor ve çalışıyor.
Gazel

Arayüz konfigürasyonunda HWADDR=XXXXXXXXXXX VE var MACADDR=XXXXXXXXXX. Bu yanlış gibi görünüyor, çünkü aynı olması amaçlanmış gibi görünüyor. Tavsiye ettiğim şeylerden birini deneyin (konfigürasyonunuzda bu bölümü yorumlayın), yeniden başlatın ve tekrar deneyin. Bu CentOS 7 box SELinux zorlayıcı mı? Bu sistemi bir donanımda mı yoksa sanal bir ortamda mı kullanıyorsunuz? hostsve resolv.confşimdiye kadar iyi görünüyorsun.
Mosh Pit

Başlangıçta MAC'i NetworkManager'ın GUI'sinde taklit ettim, bu yüzden gerçek HWADDR'ye ek olarak sahte MACADDR'yi ekledi, bu yüzden orada. MACADDR hattını çıkarmalı mıyım? SELinux durumu etkin okuma. Bir donanımda çalıştırıyorum.
Gazel

Yorum yapmayı deneyin HWADDRve / veya MACADDRsanırım çıkarmanız MACADDRyeterli olmalı. Tüm kutuyu yeniden başlatın ve ağın doğru açılıp açılmadığına bakın. Ayrıca, kullanmazsan IPv6, şu pisliği oradan çıkar. cat /sys/class/net/ens192/addressDüzgün şekilde kurulduğundan emin olmak için HWADDR'nizi de kullanarak kontrol edebilirsiniz .
Mosh Pit

Yanıtlar:


30

Centos7.0'da NetworkManager'ı devre dışı bırakmak, NetworkManager için yapılandırılmış bir dhcp istemcisini bırakacaktır. Bu hata mesajı neden olan hizmet başlatıldı.RTNETLINK answers: File existsnetwork

Eski dhclientişlem, kiralama süresi sona erdiğinde dhclientNetWorkManager'a ulaşamadığı için IP adresinizi kaldıracağından, boğulma süresinin uzayacağına dair ek bir " eke" sahiptir.

Eğer varsa grepbunun için, bunu bir NetworkManager yapılandırma dosyasına işaret göreceksiniz.

[root@host ~]# ps -ef | grep dhc
root   1865  792 0 Apr28 ?    00:00:00 /sbin/dhclient -d -sf \
 /usr/libexec/nm-dhcp-helper -pf /var/run/dhclient-eno1.pid -lf\
 /var/lib/NetworkManager/dhclient-c96e56d3-a4c9-4a87-85ca-93dc0ca268f2-eno1.lease\
 -cf /var/lib/NetworkManager/dhclient-eno1.conf eno1

Yani yapabileceğin şey öldürmek dhclientve sonra ağ servisine başlamak.


Evet, DHclient'i öldürmek sorunu benim için düzeltti. Thanks
MichaelZ

6
Ayrıca yorum yapacak kadar itibarımız yok ama Hans'ın cevabını desteklemek ve bootproto'yu ifcfg dosyalarımda "none" olarak değiştirmek zorunda olduğumu eklemek istedim. Dhclient yalnızca ağ kurmayı yeniden başlatmaya çalışırken çağrıldı ve dhclient sürecini öldürmenin yardımı olmadı, çünkü bir başkası onun yerine doğacaktı. İfcfg dosyalarını değiştirmek sorunumu çözdü.
onlyanegg

5

Bir IP çakışması da bu hataya neden olur. Deneyin: systemctl stop networko zaman ifup eth0.


1

DNS'den bir IP alamaması da bulduğum gibi bu hatayı verecektir. Aslında ağ ile herhangi bir hata gibi görünüyor bu hataya neden olur. Bu, CentOS 7 ile burada çok kötü bir hata verdiği için bir sorun gibi görünüyor.


1

önceden tanımlandığı gibi - bu hata ağ kurulurken herhangi bir sorunla ortaya çıkar: IP çakışması, yönlendirme sorunları, vb.

Senin geçidi ayarlarında bak senin ağ geçitleri düzgün ayarlandığını doğrulamak için ve işler bunlar olmam gerek nelerdir /etc/syscofig/networkve her /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-*yinelenen IP, üzerinden ayarlanır yolları için bakmak /etc/sysconfig/network-scripts/route-*bellek bana şimdi hem de ayarlanabilir sağ ağ geçitleri hizmet veriyorsa ifcfg-*ve route-*dosyalar. Bu yüzden, çoğaltma veya çakışma olmadığını doğrulayın.


1

Ağa bağlı olmayan bir arayüzü el ile yapılandırdığınızda da bu gerçekleşiyor gibi görünüyor.


1

Bugün bununla da bir CentOS 7.2 klonlanmış sanal makinede karşılaştım. Ben böyle düzelttim.

systemctl disable NetworkManager
systemctl enable network

Arayüzün MAC adresini komut aracılığıyla bulun /sbin/ifconfig -ave onu ekleyin /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-<interface_name>. İlk arayüz için aşağıdaki komutları kullanabilirsiniz.

nic_file=`ls /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-e*`
ifconfig -a | grep ether | awk '{ print $2 }' | sed 's/.*/HWADDR=&/' >> ${nic_file}

Ardından rebootsunucuyu yeniden başlatmak için ateşleyin


0

Ağ komut dosyalarına ağ.s hizmetini çökertebilecek başka bir arabirim olup olmadığına bakın

Bir ifconfig yapın ve arayüzü yazın. Ağ komut dosyalarındaki dosyalarla karşılaştırın. Ağ komut dosyalarında ifconfig içindeki arabirimlerden daha fazla dosya varsa, ek gereksiz dosyaları silebilir ve daha sonra bir systemctl yeniden başlatma ağı yapabilirsiniz.


0

Bir sanal sunucuyu klonladıktan sonra bu hatayı yaptıktan sonra, klona yeni bir donanım adresi (MAC) verildi ve ağ bağdaştırıcısı config hala eskisine sahipti.

Çizgi gibi görünüyor: HWADDR = 00: 00: 00: 00: 00: 00


0

RTNETLINK answers: File existsAğ yöneticisini çıkardıktan sonra bile sunucumun bana verdiği ve tüm ağ yapılandırmamı kontrol ettiğimde bu sorunla karşılaştım .

Bir IP’nin başka bir sunucuda olduğu ve sunucunun ICMP’yi (yani ping yok) filtre ettiği, ilk denediğim şeyler olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle, bir IP varsa veya olmasın test için ping'e güvenmeyin!

Başlatırken, ağ komut dosyası bu komutu verir (dev ve ip'inizi değiştirin)

/sbin/arping -c 2 -w 3 -D -I eth0 10.196.132.206

Bize bir mac adresinin bu IP ile bağdaştığını ve ağ komut dosyasını ( ifupveya systemctl start network) kullanamadığını söyleyin.


Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.