Debian Jessie'ye openjdk-8-jre-headless yüklenemiyor


28

Bu Cuma günü koştuğumda bir sebepten ötürü 2 geri paket aldığımı gördüm apt-get upgrade, bu yüzden doğal olarak herhangi bir deneyimsiz sysadmin'in yapabileceğini yaptım ve paketleri basitçe tekrar kurabileceğim ve sorunun çözüleceği umuduyla kaldırdım.

Çok az şey biliyor muydum, durumu daha da kötüleştirdim. Yeniden yüklemeye çalıştığımda openjdk-8-jre-headless, şunu anladım:

$ apt-get install openjdk-8-jre-headless
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:

The following packages have unmet dependencies:
 openjdk-8-jre-headless : Depends: ca-certificates-java but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.

Belirtilen paketi el ile yükseltmeye çalıştım ama boşuna.

$ apt-get upgrade ca-certificates-java
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... ca-certificates-java is already the newest version.
Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Etrafa baktığımda hiçbir yerde bu kesin hatanın çözümünden bahsetmedim.

Yeniden başlattığım sunucuda ElasticSearch kullanıyorum, ancak bu noktada başlamayacağını beklemeliydim. Şimdi Java kullanmıyorum ve kullanıcılarım arama yapmıyor. Neler oluyor ve bunu nasıl düzeltebilirim?

Yanıtlar:22
 1. İlk önce jessie-backportsrepo eklemeniz gerekir .

  echo "deb http://http.debian.net/debian jessie-backports main" > /etc/apt/sources.list.d/jessie-backports.list
  
 2. komutları yükle

  sudo apt-get update
  sudo apt-get install -t jessie-backports openjdk-8-jre-headless
  
 3. yeni java'ya geç

  sudo /usr/sbin/update-java-alternatives -s java-1.8.0-openjdk-amd64
  

Referans: https://github.com/OpenTreeOfLife/germinator/wiki/Debian-upgrade-notes:-jessie-and-openjdk-8


Sanırım istediğin --jre-headlessiçin /usr/sbin/update-java-alternativesappletviewer gibi başsız gelen şeyleri güncellemeye çalışmazsın.
MSalters

1

Bu sorunu Debian Buster'da da yaşadım, bu da bu pakete sahip değildi. Bu sayfadaki cevapların hiçbiri benim için işe yaramadığı ve kabul edilen cevap da çalışamadığım başka bir SE cevabına yol açtığı için, sadece benim için Buster'da işe yarayanları göndermek istedim.

Debian web sitesindeki talimatları takip ederek , aşağıdaki satırı ekledim /etc/apt/sources.list:

deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main

Sonra yapabildim sudo apt updateve sudo apt install openjdk-8-jre-headless.


-1

bu benim için çalışıyor

apt-get install software-properties-common
add-apt-repository "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main"
apt-get update
apt-get install oracle-java8-installer

kılavuz


Cevabınız içeriyor ubuntu xenialama soru etiketlendidebian
SeinopSys
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.