2 uçlu prizleri kod uyumlu bir şekilde nasıl değiştirebilirim?


12

Bazı 2 uçlu topraklama tipi olmayan prizlere sahibim ve onları 3 uçlu topraklama tipi prizlerle değiştirmek istiyorum. Ulusal Elektrik Yasasına göre, seçeneklerim nelerdir?

Yanıtlar:


13

Ulusal Elektrik koduna göre, birkaç seçeneğiniz var. Duruma bağlı olarak, dikkat edilmesi gereken birkaç kod bölümü vardır.

Ulusal Elektrik Kodu 2014

Madde 406 - Prizler, Kablo Konnektörleri ve Ek Fişler (Kapaklar)

406.4 Genel Kurulum Gereksinimleri.

(D) Değiştirmeler. Haznelerin değiştirilmesi, uygun olduğu şekilde 406.4 (D) (1), (D) (2) ve (D) (3) 'e uygun olacaktır. Ark arızası devre kesicisi ve toprak arızası devre kesicisi tipi kaplar kolayca erişilebilir bir yere monte edilmelidir.

Topraklamanın Var Olduğu Yer

Kutuda topraklama iletkeni varsa veya kutunun kendisi topraklanmışsa. Daha sonra 3 uçlu bir topraklama tipi priz takılmalı ve priz onaylı araçlar kullanılarak topraklanmalıdır.

(1) Topraklama Tipi Prizler. Priz muhafazasında bir topraklama aracı mevcutsa veya 250.130 (C) uyarınca bir ekipman topraklama iletkeni takıldığında, topraklama tipi prizler kullanılmalı ve 406.4 (C) veya 250.130 () uyarınca ekipman topraklama iletkenine bağlanmalıdır. C).

Topraklama Yapılmadığı Hallerde

Kutuda topraklama iletkeni yoksa ve kutunun kendisi topraklanmamışsa. Birkaç seçenek var.

(2) Topraksız Tip Prizler. Bir ekipman topraklama iletkenine bağlantı haznesi muhafazasında bulunmadığında, kurulum (D) (2) (a), (D) (2) (b) veya (D) (2) (c) 'ye uygun olmalıdır. .

  • 2 uçlu prizi başka bir 2 uçlu prizi ile değiştirebilirsiniz.

    (a) Topraklama tipi olmayan bir priz (ler) başka bir topraklama tipi olmayan priz ile değiştirilmelidir.

  • 2 uçlu prizi bir toprak arızası devre kesici cihaz ile değiştirebilirsiniz. Cihaz "Ekipman Topraklaması Yok" olarak etiketlenmiş olmalı ve buna veya herhangi bir alt cihaza bir topraklama iletkeni bağlanmamalıdır.

    (b) Topraklanmamış tipte bir priz (ler), toprak tipi bir arızalı devre kesicinin tipi priz (ler) ile değiştirilmelidir. Bu prizler “Ekipman Topraklaması Yok” olarak işaretlenmelidir. Bir ekipman topraklama iletkeni, toprak arıza devresi kesicisi tipi prizden, toprak hatası devresi kesicisi prizinden sağlanan herhangi bir çıkışa bağlanmamalıdır.

  • Giriş yolunda bir toprak arıza devresi kesme cihazı takabilir ve bu konuma 3 uçlu bir priz takabilirsiniz. Rağmen "No Equipment Ground" ve "GFCI Protected" yuvasını etiketlemeniz gerekecek. Prize hiçbir ekipman topraklama iletkeni bağlanmamalıdır.

    (c) Topraklanmamış tip bir priz (ler) yerine, toprak arıza devre kesicisinden beslendiğinde toprak tipi priz (ler) ile değiştirilmesine izin verilmelidir. Toprak arıza devre kesicisinden beslenen topraklama tipi prizler “GFCI Korumalı” ve “Ekipman Toprağı Yok” olarak işaretlenmelidir. Topraklama tipi prizler arasına bir ekipman topraklama iletkeni bağlanmamalıdır.

Gerektiğinde Başka Koruma Sağlayın

GFCI Korumasının Gerekli Olduğu Yer

Toprak arıza devresi kesilmesi gerekirse, toprak arıza devresi kesinti cihazı kurulmalıdır. Bu cihazlar topraklama iletkeni gerektirmez, bu yüzden topraksız bir devreye monte edilebilir.

(3) Toprak Arızası Devre Kesicileri. Topraklama arızası devre kesicinin korumalı kapları, bu Kodun başka bir yerinde bu şekilde korunmaları gereken kap prizlerinde değiştirmeler yapıldığı durumlarda sağlanacaktır.

AFCI Korumasının Gerekli Olduğu Yer

Ark arızası devre kesilmesi gerekiyorsa, bir ark arızası devre kesici cihazı kurulmalıdır. Bu cihazlar topraklama iletkeni gerektirmez, bu yüzden topraksız bir devreye monte edilebilir.

(4) Ark-Arıza Devresi-Kesici Koruması. Bir Priz, bu Kodun herhangi bir yerinde belirtildiği gibi ark-arıza devresi kesicisi koruması gerektiren bir dal devresi tarafından sağlanıyorsa, bu çıkıştaki bir yedek priz aşağıdakilerden biri olacaktır:

(1) Listelenen bir çıkış dalı devresi tipi ark-hata devresi kesici haznesi.

(2) Listelenen bir çıkış şube devresi tipi ark-arıza devresi şalteri tipi hazne tarafından korunan bir hazne.

(3) Listelenen kombinasyon tipi ark arıza devre kesici tip devre kesici ile korunan bir hazne.

Sabotaj Dirençli Prizlerin Gerekli Olduğu Yerlerde

Kurcalamaya karşı dayanıklı kaplar gerekirse, kurcalamaya karşı dayanıklı bir cihaz takılmalıdır.

(5) Kurcalamaya Dayanıklı Prizler. Bu Kodun herhangi bir yerinde kurcalamaya karşı dayanıklı olması gereken kap prizlerinde değiştirmeler yapıldığı zaman listelenen kurcalamaya karşı dayanıklı kaplar sağlanacaktır.

Hava koşullarına dayanıklı kapların gerekli olduğu yerler

Hava koşullarına dayanıklı kaplar gerekirse, hava koşullarına dayanıklı bir cihaz kurulmalıdır.

(6) Hava koşullarına dayanıklı kaplar. Bu Kurallarda başka bir yerde bu şekilde korunmaları gereken hazne çıkışlarında değiştirmeler yapıldığında, hava koşullarına dayanıklı kaplar sağlanacaktır.


0

Bulduğum en iyi seçenek, bir devre devresindeki yuvaların geri kalanından ilk hazneye bir GFCI kurmaktır .... (GFCI'yı en yakın toprağa bir toprak teli çalıştırarak topraklama) .... Bu, tüm kabloları değiştirmeye gerek kalmadan tüketiciye koruma .... (en ekonomik) ....

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.