«virtualhost» etiketlenmiş sorular

Sanal barındırma ile ilgili sorular; yani, aynı makineden mantıksal olarak ayrı birden çok varlık için içerik sunma. Genellikle web sunucusunda ad tabanlı sanal barındırma ile ilgilidir, ancak SMTP veya IMAP gibi diğer protokolleri de kapsayabilir.


8
Apache Varsayılan / Catch-Tüm Sanal Konak?
3 etki alanım varsa, domain1.com, domain2.com ve domain3.com, listelenmemiş etki alanlarına varsayılan bir sanal ana bilgisayar kurmak mümkün müdür? Örneğin, eğer yapsaydım: <VirtualHost 192.168.1.2 204.255.176.199> DocumentRoot /www/docs/domain1 ServerName domain1 ServerAlias host </VirtualHost> <VirtualHost 192.168.1.2 204.255.176.199> DocumentRoot /www/docs/domain2 ServerName domain2 ServerAlias host </VirtualHost> <VirtualHost 192.168.1.2 204.255.176.199> DocumentRoot /www/docs/everythingelse ServerName * ServerAlias …

4
URL Apache VirtualHost içinde yönlendirilsin mi?
Üzerinde bazı VirtualHosts kurduğum Apache ile özel bir sunucum var. Birini www etki alanının yanı sıra www olmayan etki alanının da ele alınması için ayarladım. Www için VH .conf dosyam: <VirtualHost *> DocumentRoot /var/www/site ServerName www.example.com <Directory "/var/www/site"> allow from all </Directory> </VirtualHost> Bununla .htaccess: RewriteEngine on RewriteBase / RewriteCond …


1
IPv6'da nginx ad tabanlı sanal ana bilgisayarlar
Yaklaşık yarım düzine farklı web sitesine hizmet veren bir nginx sunucum var. IPv6 yerel desteğini (Dallas veri merkezi) yeni alan bir Linode üzerinde çalışıyor ve sitelerimin çoğunu çift yığınlı işlem için yapılandırmaya çalışıyorum. İlki başlattım ve şöyle bir IPv6-only alt etki alanı kullanarak çalışıyor: server { listen [::]:80 ipv6only=on; listen …

5
Apache “İstemci sunucu yapılandırması tarafından reddedildi”, dizine erişime izin verilmesine rağmen (vhost yapılandırması)
Ubuntu'daki Apache'de bir vhost oluşturdum, ancak tarayıcıda "403 Erişim yasaklandı" hatası alıyorum; Günlük " Müşteri sunucu yapılandırması tarafından reddedildi: / home / remix / " yazıyor . Çevrimiçi çözümü aramak Dizin erişimi hakkında birçok yazı buldum (Hepsinden izin ver, vb.), Ancak bildiğim kadarıyla zaten yaptım. In httpd-vhosts.conf Aşağıdaki kod vardır: …

5
Apache'nin hangi yapılandırma dosyasını kullandığını nasıl anlarım?
Mac OS X'te sanal ana bilgisayarlar kurmaya çalışıyorum. Httpd.conf dosyasını değiştiriyorum ve sunucuyu yeniden başlatıyorum, ancak çalışmasını sağlama konusunda hiç şansım olmadı. Ayrıca, httpd.conf'ta (Libraries / WebServer / Documents) belirtilen DocumentRoot'taki dosyaları sunmadığını, farklı bir dizinde (/ usr / local / apache2 / htdocs) bulunduğunu fark ettim. Httpd.conf'ta herhangi bir …

1
Aynı VirtualHosts için birden fazla bağlantı noktası bildirme
Aynı VirtualHosts için birden fazla bağlantı noktası bildirin: SSLStrictSNIVHostCheck off # Apache setup which will listen for and accept SSL connections on port 443. Listen 443 # Listen for virtual host requests on all IP addresses NameVirtualHost *:443 <VirtualHost *:443> ServerName domain.localhost DocumentRoot "/Users/<my_user_name>/Sites/domain/public" <Directory "/Users/<my_user_name>/Sites/domain/public"> Order allow,deny Allow from …


2
Aynı VirtualHost'ta http (80 numaralı bağlantı noktası) ve https (443 numaralı bağlantı noktası) servisini yapın
VirtualHost'umu Apache'de hem http hem de https'de (standart portları kullanarak) sunacak şekilde kurmam gerekiyor SSL Motorunu etkinleştirirsem (aşağıda belirtildiği gibi) - 80 numaralı bağlantı noktasında bir hata alıyorum. Bunun nedeni, sitenin bazı bölümlerinin SSL olması gerektiği, ancak diğer bölümlerin gerekmediğidir. Her iki http + https’de siteye nasıl girebilirim? İşte sanal …


3
Varsayılan sunucuyu önlemenin en iyi yolu?
Çok sayıda vhost'um var ve varsayılan vhost'u boş sayfa, hata sayfası veya genellikle Nginx'in kaynaklarının en verimli kullanımı ne olursa olsun, "diğer vhost'ların erişimine izin vererek" kapatmak "istiyorum. önceden tanımlanmış alanlar.

3
Nginx'te belirli bir Sanal Konak için favicon.ico nasıl ayarlanır?
Nginx'i ilk defa web sunucusu olarak kullanıyorum. Kurmak için herhangi bir sorun yaşamadım ve her şey harika çalışıyor. Tasarımcı, bana "başlık çubuğundaki simgeyi" "oraya yerleştirmesi" için gönderip gönderemeyeceğini sorduğunda sorun ortaya çıktı. # /opt/nginx/conf/nginx.conf ... server { listen 80 ; server_name *.website.com website.com; root /home/webuser/sites/website; } Dizim: /home/webuser/sites/website/ |_ index.html …

7
Mac OS X Lion'da sanal ana bilgisayara çözümleme çok yavaş
Mac OS X Lion'a (Snow Leopard'dan) yükseltildiğinden beri, sanal bir ana bilgisayara çözümlemenin çok yavaş olduğunu (yaklaşık 3 saniye arasında) fark ettim. Bunu çözebilecek birkaç ipucu buldum (örn. .Local TLD'yi kullanmamak), ancak kurulumum için geçerli değil. Kurulumu oldukça basit: - Apache 2 (Lion ile birlikte gelir) - etkin PHP - …

7
Apache neden istenen URL ile eşleşen bir SunucuAdı bulunan sanal bir ana bilgisayarı yok sayabilir?
Apache yapılandırmam için ikinci bir sanal ana bilgisayar eklemeye çalışıyorum, ancak kullanılacak yeni sanal ana bilgisayarı bulamıyorum. Benim httpd.confsadece aşağıdaki satırı içerir: ServerName radiofreebrighton.org.uk Ayrıca ports.conf, aşağıdakileri içeren bir dosyam var: NameVirtualHost *:80 Listen 80 <IfModule mod_ssl.c> Listen 443 </IfModule> Ben de iki dosya var sites-availablesembolik olarak hangi sites-enabledtarafından a2ensite: …

Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.