«multiclass-classification» etiketlenmiş sorular

6
Çok Ortalamalı Sınıflandırma Ortamında Mikro Ortalama vs Makro Ortalama Performans
3 sınıflı çoklu sınıflandırma sınıflandırma ayarını deniyorum. Sınıf dağılımı, 3 sınıfın 1'inde düşen verilerin çoğu ile çarpılır. (sınıf etiketleri 1,2,3'tür, verinin% 67,28'i sınıf 1'ine düşerken, sınıf 2'de% 11,99 ve sınıf 3'te kalır) Bu veri kümesi üzerinde çok sınıflı bir sınıflandırıcı yetiştiriyorum ve şu performansı alıyorum: Precision Recall F1-Score Micro Average ...

Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.