«linear-regression» etiketlenmiş sorular

5
Maliyet fonksiyonları neden kare hatasını kullanıyor?
Makine öğrenmeye yeni başlıyorum ve şimdiye dek tek değişkenli doğrusal regresyon ile uğraşıyorum. Bir hipotez olduğunu öğrendim: hθ( x ) = θ0+ θ1xhθ(x)=θ0+θ1xh_\theta(x)=\theta_0+\theta_1x ve parametreleri için iyi değerleri bulmak için, hesaplanan sonuç ile test verilerimizin gerçek sonucu arasındaki farkı en aza indirmek istiyoruz. Yani çıkardıkθ 1θ0θ0\theta_0θ1θ1\theta_1 hθ( x( i )) ...

3
Lineer regresyonda ağırlıkları negatif olmaya zorlama
Python'da scikit-learn kullanarak standart bir doğrusal regresyon kullanıyorum. Bununla birlikte, ağırlıkları her özellik için negatif (negatif değil) tümüyle pozitif olmaya zorlamak istiyorum, bunu başarabilmemin bir yolu var mı? Belgelere bakıyordum ama bunu başarmanın bir yolunu bulamadım. Anladığım kadarıyla en iyi çözümü alamayabilirim, ancak ağırlıkların negatif olmamasına ihtiyacım var.

5
deniz dibi ısı haritasını büyüt
corr()Orijinal bir df dışında bir df oluşturun . corr()Df 70 X 70 çıktı ve ısı haritası görselleştirmek mümkün değildir ... sns.heatmap(df). Göstermeye çalışırsam corr = df.corr(), tablo ekrana sığmaz ve tüm korelasyonları görebilirim. Boyutundan dfbağımsız olarak tümünü yazdırmanın veya ısı haritasının boyutunu kontrol etmenin bir yolu var mı ?
17 visualization  pandas  plotting  machine-learning  neural-network  svm  decision-trees  svm  efficiency  python  linear-regression  machine-learning  nlp  topic-model  lda  named-entity-recognition  naive-bayes-classifier  association-rules  fuzzy-logic  kaggle  deep-learning  tensorflow  inception  classification  feature-selection  feature-engineering  machine-learning  scikit-learn  tensorflow  keras  encoding  nlp  text-mining  nlp  rnn  python  neural-network  feature-extraction  machine-learning  predictive-modeling  python  r  linear-regression  clustering  r  ggplot2  neural-network  neural-network  training  python  neural-network  deep-learning  rnn  predictive-modeling  databases  sql  programming  distribution  dataset  cross-validation  neural-network  deep-learning  rnn  machine-learning  machine-learning  python  deep-learning  data-mining  tensorflow  visualization  tools  sql  embeddings  orange  feature-extraction  unsupervised-learning  gan  machine-learning  python  data-mining  pandas  machine-learning  data-mining  bigdata  apache-spark  apache-hadoop  deep-learning  python  convnet  keras  aggregation  clustering  k-means  r  random-forest  decision-trees  reference-request  visualization  data  pandas  plotting  neural-network  keras  rnn  theano  deep-learning  tensorflow  inception  predictive-modeling  deep-learning  regression  sentiment-analysis  nlp  encoding  deep-learning  python  scikit-learn  lda  convnet  keras  predictive-modeling  regression  overfitting  regression  svm  prediction  machine-learning  similarity  word2vec  information-retrieval  word-embeddings  neural-network  deep-learning  rnn 1
Kaç LSTM hücresi kullanmalıyım?
Kullanmam gereken minimum, maksimum ve "makul" miktarda LSTM hücresi ile ilgili herhangi bir temel kural (veya gerçek kurallar) var mı? Özellikle ben ilişkin am BasicLSTMCell TensorFlow ve gelen num_unitsmülk. Lütfen şu şekilde tanımlanan bir sınıflandırma sorunum olduğunu varsayalım: t - number of time steps n - length of input vector ...
12 rnn  machine-learning  r  predictive-modeling  random-forest  python  language-model  sentiment-analysis  encoding  machine-learning  deep-learning  neural-network  dataset  caffe  classification  xgboost  multiclass-classification  unbalanced-classes  time-series  descriptive-statistics  python  r  clustering  machine-learning  python  deep-learning  tensorflow  machine-learning  python  predictive-modeling  probability  scikit-learn  svm  machine-learning  python  classification  gradient-descent  regression  research  python  neural-network  deep-learning  convnet  keras  python  tensorflow  machine-learning  deep-learning  tensorflow  python  r  bigdata  visualization  rstudio  pandas  pyspark  dataset  time-series  multilabel-classification  machine-learning  neural-network  ensemble-modeling  kaggle  machine-learning  linear-regression  cnn  convnet  machine-learning  tensorflow  association-rules  machine-learning  predictive-modeling  training  model-selection  neural-network  keras  deep-learning  deep-learning  convnet  image-classification  predictive-modeling  prediction  machine-learning  python  classification  predictive-modeling  scikit-learn  machine-learning  python  random-forest  sampling  training  recommender-system  books  python  neural-network  nlp  deep-learning  tensorflow  python  matlab  information-retrieval  search  search-engine  deep-learning  convnet  keras  machine-learning  python  cross-validation  sampling  machine-learning 

3
Python için kullanıma hazır iyi dil modelleri var mı?
Ben bir uygulama prototip ve bazı oluşturulan cümleler üzerinde şaşkınlık hesaplamak için bir dil modeline ihtiyacım var. Python'da kolayca kullanabileceğim eğitimli bir dil modeli var mı? Gibi basit bir şey model = LanguageModel('en') p1 = model.perplexity('This is a well constructed sentence') p2 = model.perplexity('Bunny lamp robert junior pancake') assert p1 ...
11 python  nlp  language-model  r  statistics  linear-regression  machine-learning  classification  random-forest  xgboost  python  sampling  data-mining  orange  predictive-modeling  recommender-system  statistics  dimensionality-reduction  pca  machine-learning  python  deep-learning  keras  reinforcement-learning  neural-network  image-classification  r  dplyr  deep-learning  keras  tensorflow  lstm  dropout  machine-learning  sampling  categorical-data  data-imputation  machine-learning  deep-learning  machine-learning-model  dropout  deep-network  pandas  data-cleaning  data-science-model  aggregation  python  neural-network  reinforcement-learning  policy-gradients  r  dataframe  dataset  statistics  prediction  forecasting  r  k-means  python  scikit-learn  labels  python  orange  cloud-computing  machine-learning  neural-network  deep-learning  rnn  recurrent-neural-net  logistic-regression  missing-data  deep-learning  autoencoder  apache-hadoop  time-series  data  preprocessing  classification  predictive-modeling  time-series  machine-learning  python  feature-selection  autoencoder  deep-learning  keras  tensorflow  lstm  word-embeddings  predictive-modeling  prediction  machine-learning-model  machine-learning  classification  binary  theory  machine-learning  neural-network  time-series  lstm  rnn  neural-network  deep-learning  keras  tensorflow  convnet  computer-vision 

1
XGBoost Doğrusal Regresyon çıkışı yanlış
Ben XGBoost'a yeni başladım, bu yüzden cehaletimi affedin. İşte python kodu: import pandas as pd import xgboost as xgb df = pd.DataFrame({'x':[1,2,3], 'y':[10,20,30]}) X_train = df.drop('y',axis=1) Y_train = df['y'] T_train_xgb = xgb.DMatrix(X_train, Y_train) params = {"objective": "reg:linear"} gbm = xgb.train(dtrain=T_train_xgb,params=params) Y_pred = gbm.predict(xgb.DMatrix(pd.DataFrame({'x':[4,5]}))) print Y_pred Çıktı: [ 24.126194 24.126194] Gördüğünüz ...

2
Doğrusal Regresyon ve verilerin ölçeklendirilmesi
Aşağıdaki grafik doğrusal regresyon ile elde edilen katsayıları göstermektedir ( mpghedef değişken olarak ve diğerleri tahmin ediciler olarak). Verileri ölçeklendirerek veya ölçeklendirmeden mtcars veri kümesi için ( burada ve burada ): Bu sonuçları nasıl yorumlayabilirim? Değişkenler hpve dispyalnızca veri ölçeklenirse önemlidir. Are amve qseceşit derecede önemli ya da amdaha önemli ...

2
Neden L2 üzerinde L1 düzenlenmesi kullanılıyor?
Kayıp fonksiyonu kullanarak doğrusal regresyon modeli yürütmek, neden kullanmalıyım? L1L1L_1 onun yerine L2L2L_2 regularization? Aşırı takmayı önlemede daha iyi mi? Deterministik mi (yani her zaman benzersiz bir çözüm)? Özellik seçiminde daha iyi mi (çünkü seyrek modeller üretmek)? Ağırlıklar özellikler arasında dağılıyor mu?

3
GPS koordinatları (enlem ve boylam) doğrusal bir modelde özellik olarak kullanılabilir mi?
Birçok özellik arasında GPS koordinatları (enlem ve boylam) içeren veri kümeleri var. Bu veri kümelerini aşağıdaki gibi sorunları araştırmak için kullanmak istiyorum: (1) başlangıç ​​ve bitiş noktaları arasında sürmek için ETA hesaplamak; ve (2) belirli bir nokta için suç miktarının tahmin edilmesi. Doğrusal bir regresyon modeli kullanmak istiyorum. Ancak, bu ...

1
rastgele orman ve doğrusal regresyon yoluyla özellik önemi farklıdır
Özellikleri sıralamak için Kement uygulandı ve aşağıdaki sonuçları aldı: rank feature prob. ================================== 1 a 0.1825477951589229 2 b 0.07858498115577893 3 c 0.07041793111843796 Veri kümesinde 3 etiket bulunduğunu unutmayın. Farklı etiketler için özelliklerin sıralaması aynıdır. Daha sonra aynı veri kümesine rastgele orman uygulandı: rank feature score =================================== 1 b 0.17504808300002753 6 ...
Sitemizi kullandığınızda şunları okuyup anladığınızı kabul etmiş olursunuz: Çerez Politikası ve Gizlilik Politikası.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.